Kunskapsbank

Hur gör jag en felanmälan?

Denna information behöver vi för att hjälpa dig: Felanmälan av mätare: Mätarens fabrikationsnummer Vilken typ av mätare, storlek/gärna artikelkoden Beskrivning...

Läs mer

Vilken information behöver jag uppge för att få en offert på mätare?

Denna information behöver vi från dig som kund för att veta vilken mätarkonfiguration vi skall offerera: Val av mätare samt...

Läs mer

Hur monteras mätarna?

TLS erbjuder alla kunder gratis utbildning för att upprätthålla status som certifierad mätarmontör. Utbildningen är produktspecifik och fokuserar på installationsanvisningar....

Läs mer

När stängs 2G/3G nätet ned?

Övergången sker nu och allt färre användare och allt mindre trafik går via 2G- och 3G- näten. Allt mer röst-...

Läs mer

Varför stängs 2G/3G nätet ned?

Digitaliseringen är en central del av samhällsutvecklingen som möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar...

Läs mer

Vad ser slutkunden i displayen?

Har du en fjärrvärmemätare från Landis+Gyr hemma och vill veta vad du ser i dess display? Din förbrukning och faktura...

Läs mer

Vilken temperaturgivare skall användas till vilken mätare?

Här nedan följer en rekommendation. Det är dock oftast kundens befintliga installation som styr valet.  

Läs mer

Hur fungerar ultraljudstekniken?

Vattenflödet mäts med en ultraljudspuls (ultraljudsteknik)som sänds ut i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden som pulsen tar för...

Läs mer

Vad innebär övergången från GPRS till NB-IoT för ett energibolag?

Det är hög tid att göra en plan för hur övergången från värmemätare med GPRS till ersättningsprodukten NB-IoT skall ske....

Läs mer

Hur fungerar beställningskoden för värme- och kylmätare och vad betyder de olika positionerna?

Läs mer

Hur fungerar ultraljudstekniken?

Vattenflödet mäts med en ultraljudspuls (ultraljudsteknik)som sänds ut i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden som pulsen tar för...

Läs mer

Vad är en hybridmätare?

Hybridmätaren är uppbyggd av separata komponenter som inte får/kan delas, på grund av att flödesgivare och integreringsverket är injusterad mot...

Läs mer

Vad är en kombinerad mätare?

Vad är en kombinerad mätare? En kombinerad mätare består av separat flödesgivare, temperaturgivarpar och integreringsverk som var för sig är...

Läs mer

Vad är en komplett mätare?

En komplett mätare består av flödesgivare, temperaturgivarpar och integreringsverk som inte är delbara, d.v.s. en komplett enhet. Provas som en...

Läs mer

Hur fungerar en värme- och kylamätare?

Värmemätaren (eller kylamätaren) räknar ut energiförbrukningen genom att mäta flödet och temperaturen. Flödet mäts oftast på fjärrvärmeledningens retur. Temperaturen mäts...

Läs mer

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärmen är ett uppvärmningssystem där flera bostäder och fastigheter värms upp i ett slutet system, fjärrvärmenätet! Det är ett miljövänligt...

Läs mer

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!