Hur monteras mätarna?

TLS erbjuder alla kunder gratis utbildning för att upprätthålla status som certifierad mätarmontör. Utbildningen är produktspecifik och fokuserar på installationsanvisningar.
Bland annat går vi igenom specialförfarande för montering av mätaren, produktspecifika förutsättningar för strömförsörjning, puls in- och utgång samt kommunikation. Allt det som behövs för att monteringen skall bli enkel och högkvalitativ.

Vid grupper kommer vi gärna ut och håller utbildningen på plats men vid en eller få deltagare kan utbildningen komma att hållas över en digital plattform.

Utbildningsintyg erhålles efter genomförande.

Kontakta oss gärna om du är i behov av en utbildning!

Om du inte representerar ett fjärrvärmeverk är du naturligtvis också välkommen att höra av dig. Vi hjälper alla som vill installera våra mätare!

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!