Hur fungerar ultraljudstekniken?

Vattenflödet mäts med en ultraljudspuls (ultraljudsteknik)som sänds ut i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden som pulsen tar för att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid. Temperatur för framledning och retur mätes med motståndsgivare i platina. Vattenvolymen och temperaturdifferensen multipliceras sedan och summeras över tid. Mängden termisk energi som mäts registreras och visas på displayen i enheterna kWh, MWh, MJ eller GJ.

Ultraljudstekniken används eftersom den ger mycket hög noggrannhet vid mätningen. Den är inte heller så smutskänslig och håller därmed hög kvalitet över tid. God noggrannhet och precision över lång tid säkerställer en rättvis fördelning av energikostnaderna.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!