Hur kan vi förenkla och förbättra dricksvattenhanteringen?

Färglös, luktfri, oumbärlig för livet. Vatten är utan tvekan den viktigaste resursen på vår planet och är under konstant hot av klimatförändringar och läckande infrastruktur. Ironiskt nog, medan havsnivån stiger å ena sidan, blir å andra sidan vattenbrist allt vanligare.

En våg av utmaningar
Vattennät är sårbara för både interna och externa hot – som cybersäkerhet, åldrande infrastruktur, stöld, bedrägerier och läckage. För att vattennätsoperatörer ska kunna hantera dessa hot, krävs tillräckligt med bemanning och finansiering. De förväntas även uppfylla de högsta lagliga, regulatoriska standarder för kvalitet och säkerhet för vattenförsörjningen, samtidigt som konsumenterna ska kunna hantera sin konsumtion.

Var är läckan?
När det gäller att använda vatten klokt kan vi bara kontrollera vad vi kan se. Vi kan till exempel se till våra konsumtionsnivåer i varje hushåll som att inte fylla poler, minska trädgårdsbevattningen eller ta färre bad. Men hur är det med vattenförlusterna vi inte ser?
I Europa är den genomsnittliga vattenförlusten 26 procent, och värdet på vatten som går förlorat genom läckande infrastruktur uppgår till cirka 80 miljarder euro årligen. Svenskt Vattens statistik visar att det genomsnittliga läckaget är 17 procent,eller 150 miljoner kubikmeter årligen, av levererat dricksvatten.Vissa större städer i både Europa och Nordamerika har rapporterat läckage på 30 procent eller mer. I vissa länder med lägre BNP har energibolag rapporterat så mycket som 70 procents vattenförlust. Mycket av detta sker under jorden och är svårt att upptäcka.

Icke debiterbart vatten
Ett problem i kommunala vattensystem är att behandlat vatten inte når betalande kunder. Det beror exempelvis på felaktig infrastruktur och läckor, så kallat icke-debiterbart vatten. Så småningom förs kostnader förknippade med avdunstning, felaktig mätning, dålig datainsamling och särskilt läckage över på konsumenterna. Internationella energibyrån har uppskattat att 34 % av allt vatten över hela världen blir icke-debiterbart vatten. I Sverige och Norge har vi på de flesta håll gott om vatten, samtidigt som vi i dag har situationer med vattenbrist och extremt låga grundvattennivåer. Att leta ny vattentäkt eller bygga ut vattenverket tar tid och kostar pengar. Många VA-verksamheter lägger därför stora resurser på att minska vattenförlusterna, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi har inte råd att förlora dricksvatten i så hög takt. Att spendera kostsam energi på att rena och pumpa vatten till distributionsnäten bara för att det ska gå förlorat under transporten hjälper inte heller våra mål för hållbar utveckling och NetZero-mål.

Förenkla vattenhanteringen
Vattennätsoperatörer behöver därför lösningar som kan hjälpa dem att leverera vatten på ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt, skydda intäkter och ge konsumenterna möjlighet att hantera vatten bättre. Detta inkluderar:
Leverera praktiska insikter om konsumtion, fakturering och vattnets kvalitet
Stärka nätets kvalitet och identifiera läckage
Identifiera och lokalisera stöld, bedrägeri, temperatur och stagnation
Maximera besparingar och minimera icke-debiterbart vatten till lägsta TCO och minsta koldioxidavtryck

Vattenmätning för IoT-eran
Vattenavläsningar görs idag ofta genom att kunder rapporterar in det. Genom att använda moderna anslutningar för trådlös mätning och avancerad analys kan vattennätsoperatörer automatisera fakturering, förutsäga nätverksproblem, avlasta arbetsstyrkan, stödja avancerade affärsmodeller, sänka kostnader och planera bättre. Med NB-IoT-anslutning kan vattenmätning göras utan besök eller inrapportering.

Landis+Gyr introducerar en ny serie med ultraljudsvattenmätare för att förenkla vattenhanteringen genom att erbjuda:
Smartare mätningar: Precisionsultraljudsmätning och akustisk läckagedetektering levererad via cellulär NB-IoT, LoRA, OMS eller wMBus
Enklare hantering: Enkel installation, minimalt underhåll och problemfria, fjärrstyrda och automatiserade avläsningar.
Säker infrastruktur med end-to-end, certifikatbaserad säkerhet och rollbaserad åtkomst
Hållbar lösning – Grön design för längre livslängd och lägre koldioxidavtryck
Kontakta oss om du vill veta mer!

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!