Hur fungerar en värme- och kylamätare?

Värmemätaren (eller kylamätaren) räknar ut energiförbrukningen genom att mäta flödet och temperaturen. Flödet mäts oftast på fjärrvärmeledningens retur. Temperaturen mäts både i returen och framledningen. Energin räknas ut i i-verket med volymen vatten som mäts och skillnaden mellan de två temperaturerna.

En mätare består av tre delar:

  • Flödesgivare: mäter flödet Q (m3/h)
  • Temperaturgivare: mäter temperatur på fram-och returledning (ger temperaturdifferens ΔT)
  • Integreringsverk: Räknar ut energin P=Q*ρ*Cp*ΔT

Sedan tillkommer även minst en kommunikationsmodul för att sända data till ett insamlingssystem

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!