Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärmen är ett uppvärmningssystem där flera bostäder och fastigheter värms upp i ett slutet system, fjärrvärmenätet! Det är ett miljövänligt och resurseffektivt alternativ och den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige.

Luftkvaliteten förbättrades på 1960-talet när man byggde ut och började nyttja centrala förbränningsanläggningar i stället för att enskilda fastigheter eldade i egna pannor. I början främst för att det fanns risk att det inom några år skulle bli brist på el och värme i städerna. En bra sidoeffekt var att utsläppen av föroreningar minskade i takt med allt färre skorstenar och dessutom klarade förbränningsanläggningarna att rena utsläppen bättre.

Fjärrvärmen använder sig av förnybara och fossilfria bränslen och tar även vara på resurser som annars skulle gå förlorade som till exempel flis från skogsindustrin, överblivna sopor och överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar. Det gör vår fjärrvärme till en viktig del i ett hållbart kretslopp. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschen den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Så går det till:
I det slutna uppvärmningssystemet hettas vatten upp i en förbränningsanläggning, värmeverk, för att sen distribuera ut det varma vattnet via välisolerade rör under marken. Det varma vattnet värmeväxlas sedan i en central som inte är mycket större än ett badrumsskåp i exempelvis villor. Värmen överförs sedan till husens element och varmvatten i kranarna. Vattnet transporteras sedan tillbaka via rören och kan i vissa fall ”passa på” att värma upp trottoarer och fotbollsplaner så att de blir isfria. Sedan värms vattnet upp igen och skickas ut återigen.

 

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!