När stängs 2G/3G nätet ned?

Övergången sker nu och allt färre användare och allt mindre trafik går via 2G- och 3G- näten. Allt mer röst- och datatrafik går istället via 4G-näten och Wifi. Ersättningsprodukterna till 2G och 3G finns på plats men den slutliga stängningen av 2G och 3G-näten bestäms av utvecklingen på marknaden. De flesta bedömare tror att näten kommer vara utfasade till 2025.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!