TLS Energimätning – vi mäter värme, vatten och kyla2020-02-15T10:11:23+01:00

TLS Värmemätare, kylmätare och vattenmätare

Värmemätare, kylmätare och vattenmätare från TLS ger svenska och norska värme- och vattenverk kvalificerad utrustning att mäta förbrukning och flöden i kritiska och komplicerade system. De produkter vi valt att tillhandahålla de svenska och norska marknaderna håller högsta kvalitet och en teknisk nivå som garanterar en lång livslängd och minimalt antal serviceintervaller.

UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

Nyheter

Landis+Gyr – en av världens största tillverkare

TLS huvudleverantör är en av världens största tillverkare av värme- och kylmätare av ultraljudstyp.

Mätare från Landis+Gyr kan levereras med ett oräkneligt antal variabler. Tillverkningen sker i tyska Nürnberg, där man producerar ca 600 000 mätare årligen för den europeiska marknaden. Koncernen har totalt 18 fabriker runt om i världen, bl.a i Kina för att förse den asiatiska marknaden med mätare. Landis+Gyr omsatte 2018 ca 17 miljarder SEK. Landis+Gyr Group AG startade sin verksamhet 1896 i Zug, Schweiz, där koncernens huvudkontoret ligger än i dag.