Teknisk support

Ring ( 08-400 208 45 ) eller maila ( info@tls.se ) oss om du vill ha teknisk support – vi hjälper dig direkt!

Här nedan har vi sammanställt några vanliga frågor och svar. För detaljerad information samt specifik installationsinformation, gå till respektive produkt för att hitta relevant dokumentation.

Inkoppling av temperaturgivare i UH50/UC50

Inkoppling av tvåtrådsgivare på UH50 med tvåtrådsplint. Bilden nedan visar en kylamätare, en värmemätare har motsvarande plintar men med numreringen 5,6,7,8.

När 2-trådsgivare ska anslutas på en mätare med 4-trådsplint används de mittersta terminalerna, dvs 5,6,7 och 8. Den vänstra bilden nedan är en värmemätare och den högra en kylamätare. Varma och kalla sidan är detsamma, men terminalernas numrering ändras.

Tvåtråds -och fyrtrådsgivare inkopplas på fyrtrådsplint på UH50/UC50

Anslutning av Sonix 30D till UC50


Hantering vid kommunikationsproblem GPRS-mätare

Felsökning på plats

Om terminal och mätare är installerade sedan tidigare och har slutat kommunicera, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) innan besök i fält.

Om det inte går att få kontakt med mätaren, eller om en ny mätare är installerad och ingen kontakt fås, följ ordningen för felsökning nedan.

1. Kontrollera lysdioderna på CMi2110:
Inga dioder lyser: Kontrollera nätanslutning. Är mätarens display aktiv? Om mätarens display är aktiv men dioderna på CMi2110 inte lyser, byt nätdel.
Röd diod blinkar: Fel på GSM-nät eller sim-kort:
a) Kontrollera antennens placering och anslutning.

b) Gör modulen strömlös och starta upp den igen.

c) Testa med annat sim-kort.

Grön diod lyser och gul diod blinkar men du får inga svar på sms: Starta om CMi2110 genom att göra den strömlös om starta upp den igen. Skicka sms-kommandot statusför att få info om signalstyrka och status.

2. Om CMi2110 svarar på sms-kommandot status, och signalstyrkan är 3 eller bättre, men installation av mätare ändå inte lyckas, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) för vidare felsökning.
3. Byt CMi2110.
4. Byt mätare

OBS!

Kontrollera alltid att mätaren är strömlös innan hantering innanför mätarens lock påbörjas.

All hantering av mätarens insida samt kommunikationsmodul måste ske med försiktighet då det är känslig elektronik. För att inte orsaka ESD-skador på mätarens och modulens kretskort ska bara modulens kanter vidröras vid montering och demontering. Kontakterna för strömförsörjning, både på modul och mätare, är känsliga komponenter. Var därför försiktig när du lossar strömkontakterna vid demontering/byte av modul/nätdel.

Nedmonterade mätare och Cmi2110

Då mätare och/eller CMi2110, som bedöms vara felaktiga, monteras ned, vänligen följ nedan instruktioner.

1. Om CMi2110 byts, förvara den felaktiga modulen i en skyddande kartong/ESD-påse och notera vad som var fel (tex. ”startade ej”, ”kunde inte ansluta till nätet”, ”svarade ej på sms”….)
2. Kontakta TLS för garantiärende: information om modulens serienummer och felbeskrivning. Om sim-kort monterats ned tillsammans med modulen ska det skickas med. Notera då även telefonnummer i garantiärendet.
a) För mätare med eller utan CMi2110, notera mätarens fabrikationsnummer, storlek (tex DN25), ev. serienummer på CMi2110 samt felbeskrivning och kontakta TLS.

b) TLS återkopplar med upphämningsdokument.

c) När produkten är felsökt hos Elvaco/Landis+Gyr återkopplar TLS och meddelar om nya/reparerade produkter ska skickas eller om inget fel hittades.

TLS/Elvaco kan inte skicka ersättningsprodukter innan den felaktiga produkten mottagits.

 

Översätt felkod i ”dataformat” från EVO, OTC-app eller från M-Bus telegram till läsbar F-kod

Felkods översättning mellan olika ”format”.

Felkoderna i mätarens display, dvs F-koderna, kommer med i mbus-telegrammet (beroende på mätarens inställning/konfiguration) men de är konverterade/översatta i ett annat format så att det skall vara så kompakt som möjligt att transportera i datatelegrammet.
Olika system översätter sedan den kompakta felkoden i data-telegrammet och visar det på olika sätt:
 •  I Elvacos EVO system så står de i Decimal-format
 •  Ifrån NB-iot modulen så levereras felkoden i hexadecimalt format.
  •  I OTC – appen kan vi då se felkoden ”meter status” i detta HEX – format

Översättningen mellan felkoden i dessa ”format” och aktuell läsbar felkod som syns i mätaren och dess betydelse får man ifrån nedan tabell samt web-länk (som kan översätta transformationen mellan formaten) :
Som ett exempel kan vi ta en mätare som i displayen har felkoden F0 och F1, dvs inget vatten i mätröret, samt en urkopplad temperaturgivare på framledningen (en sådan mätare har oftast en till felkod som inte syns i displayen, felkod F0V). Denna mätares felkoder kommer då visas i decimalformat (t.ex. EVO) som 1027 eller direkt i LwM2M objektet ifrån NB-IoT modulen som visas i OTC appen eller LwM2M-serern som 403 (i hex) :
Hexadecimal felkod : 403
Decimal format felkod : 1027
 För att få ut aktiva felkoder ifrån 403/1027 så går vi först in på länken Rapid Tables
Converter
o Väljer rätt format som vi vill konvertera (1), Dec  (skriv då 1027)/ Hex (skriv då 403)
o Väljer formatet vi vill konvertera till (2), bin
o Skriver in numret vi vill konvertera (3).
o Och grönt-streck anger resultatet, efter vi tryckt på ”=Convert” – knappen.
Resultat:
Binärformat felkod : 010000000011, Bitformatet tydliggör vilken felkod som är aktiv (dvs =1).
 •  Tolkning av binära (BIT) formatet* för att få ut vilka felkoder som är aktiva görs på följande sätt : läs ”BIT-strängen” som visas ovan, ifrån höger till vänster. Första siffran (1) i strängen räknas som BIT-nr 0, sedan kommer BIT-nr 1 osv fram till sista BIT’n som har nummer 11. De BIT-nr som har en 1 anger att den felkoden är aktiv och de BIT nr som har en 0 är inaktiva felkoder.
BIT-NO Felkod-text/förklaring
BIT 0 = 1 felkod F0 är aktiv
BIT 1 = 1 felkod F1 är aktiv
BIT 10 = 1 felkod F0V är aktiv.
tabell
*) datapaketen som skickas är 1’or och 0’or

F9 i mätarens display

En mätare som visar F9 kan inte utföra någon mätning eller spara någon mätdata. Felkoden uppstår då kommunikationen mellan mikrokontrollern och mätarens ASIC är defekt.

 

F8 i mätarens display

Felkod F8 visas om mätaren inte kunnat utföra en temperaturmätning under mer än 8 timmar. Felkoden visas alltid tillsammans med den bakomliggande felkoden. En mätare som visar F8 mäter inte och sparar ingen mätdata för temperaturer, effekt och energi. Mätaren fortsätter dock mätdata och spara mätdata för flöde och volym.

 

 

Vägledande bilder F8

F7 i mätarens display

Felkod F7 innebär att ett fel uppstått i mätarens interna minne. Om felet uppstått i den del av minnet som kräver kalibrering (värden för energi och volym), stoppas all mätning och ingen mätdata visas i displayen. Om felet uppstår i en del av minnet som inte kräver kalibrering så kommer enbart den påverkade datan sluta visas i displayen.

Möjliga orsaker: Varje gång data sparas i minnet utför mätaren en ”Read-After-Write-Check”. Om ett fel upptäcks under denna process så kommer mätaren att använda ett redundant minne för all mätdata. Om så sker, registreras felkoden ”F7 prewarning ”, alltså en förvarning om F7. Denna felkod visas inte mätarens display utan kan läsas ut via mätarens optiska gränssnitt eller vi mätarens kommunikationsgränssnitt.

Om ett fel uppstår när data ska sparas till det redundanta minnet, visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

Mätarens programvara utför regelbundna ”Cyclic redundacy checks” (CRC) . Om en avvikelse hittas så visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

F6 i mätarens display

Felet F6 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F6 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F5 i mätarens display

Felet F5 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F5 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F4 i mätarens display

En mätare som visar felkod F4 har ingen möjlighet att mäta eller spara temperaturer och flödeshastighet. Mätvärdena som registrerades i samma ögonblick som F4 uppkom kan utläsas i displayen. När F4 upptäcks, aktiveras mätarens registrering av feltid (Fd), vilken kan läsas ut i LOOP1 för att få en uppfattning om hur länge mätaren inte registrerat ny mätdata.

F3 i mätarens display

Då felkod F3 visas i displayen mäts och sparas ingen temperatur, energi eller effekt. Mätaren fortsätter dock att mäta och spara data för flöde och volym. F3 uppstår då referensmotståndet för att kunna utföra temperaturmätningen är defekt eller att den omslutande elektroniken inte fungerar som den ska. En orsak till felet kan vara fuktskador i mätaren.

 

F2 i mätarens display

Felet F2 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F2 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

 

F1 i mätarens display

Felet F1 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F1 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Hantering vid kommunikationsproblem GPRS-mätare

Felsökning på plats

Om terminal och mätare är installerade sedan tidigare och har slutat kommunicera, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) innan besök i fält.

Om det inte går att få kontakt med mätaren, eller om en ny mätare är installerad och ingen kontakt fås, följ ordningen för felsökning nedan.

1. Kontrollera lysdioderna på CMi2110:
Inga dioder lyser: Kontrollera nätanslutning. Är mätarens display aktiv? Om mätarens display är aktiv men dioderna på CMi2110 inte lyser, byt nätdel.
Röd diod blinkar: Fel på GSM-nät eller sim-kort:
a) Kontrollera antennens placering och anslutning.

b) Gör modulen strömlös och starta upp den igen.

c) Testa med annat sim-kort.

Grön diod lyser och gul diod blinkar men du får inga svar på sms: Starta om CMi2110 genom att göra den strömlös om starta upp den igen. Skicka sms-kommandot statusför att få info om signalstyrka och status.

2. Om CMi2110 svarar på sms-kommandot status, och signalstyrkan är 3 eller bättre, men installation av mätare ändå inte lyckas, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) för vidare felsökning.
3. Byt CMi2110.
4. Byt mätare

OBS!

Kontrollera alltid att mätaren är strömlös innan hantering innanför mätarens lock påbörjas.

All hantering av mätarens insida samt kommunikationsmodul måste ske med försiktighet då det är känslig elektronik. För att inte orsaka ESD-skador på mätarens och modulens kretskort ska bara modulens kanter vidröras vid montering och demontering. Kontakterna för strömförsörjning, både på modul och mätare, är känsliga komponenter. Var därför försiktig när du lossar strömkontakterna vid demontering/byte av modul/nätdel.

Nedmonterade mätare och Cmi2110

Då mätare och/eller CMi2110, som bedöms vara felaktiga, monteras ned, vänligen följ nedan instruktioner.

1. Om CMi2110 byts, förvara den felaktiga modulen i en skyddande kartong/ESD-påse och notera vad som var fel (tex. ”startade ej”, ”kunde inte ansluta till nätet”, ”svarade ej på sms”….)
2. Kontakta TLS för garantiärende: information om modulens serienummer och felbeskrivning. Om sim-kort monterats ned tillsammans med modulen ska det skickas med. Notera då även telefonnummer i garantiärendet.
a) För mätare med eller utan CMi2110, notera mätarens fabrikationsnummer, storlek (tex DN25), ev. serienummer på CMi2110 samt felbeskrivning och kontakta TLS.

b) TLS återkopplar med upphämningsdokument.

c) När produkten är felsökt hos Elvaco/Landis+Gyr återkopplar TLS och meddelar om nya/reparerade produkter ska skickas eller om inget fel hittades.

TLS/Elvaco kan inte skicka ersättningsprodukter innan den felaktiga produkten mottagits.

 

Operatörs- och landskoder – underlätta spårning vid programmering

Vid programmering av t.ex. vattenmätaren så kan man antingen välja operatör direkt, eller så kan man gå på mätarens automatiserade operatörs val/detektering.

Har man dock ett M2M-roaming kort, så kan man aktivt behöva välja operatör  som den skall gå med i första hand.

Tabellen ovan är till hjälp för detta (eller om man vill spåra upp vilken operatör som enheten valt )

– Exempel telia sverige ur tabellen kommer att ha operatörs id (landskod + operatörskod) : 

 •  24001 (markerad i bilden nedan)

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

Uppdateringsintervall kommunikationsmoduler

Mätaren samplar mätdata och beräknar energi var fjärde sekund. Mätning och energiberäkning sker helt oberoende av kommunikationsgränssnitt. Beroende på vilken kommunikationsmodul som används så uppdateras den med ny mätdata med olika intervall:

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare

Modbus/Bacnet-modulen till UH50/UC50 är av typen Modbus RTU/Bacnet MS/TP Inte Modbus/Bacnet IP).

Trådlös MBus UH50/UC50 –Inga trådlösa telegram mottas

 

Kryptering

När man väl kan motta telegram så kan de vara krypterade eller okrypterade. Denna inställning sitter i mätaren och kan bestämmas vid beställning eller i efterhand m.h.a UltraAssist. Krypteringsnycklar finns för varje tillverkad mätare, oavsett om den är levererad med kryptering eller ej, och är kopplade till mätarnas fabrikationsnummer.

OBS! Alla inställningar för kommunikation sitter i mätaren och inte i modulen.

M-Bus UH50/UC50 –Mätare hittas via M-Bus men inga värden kan läsas ut/bara nollor i telegram

M-Bus UH50/UC50 – Mätare svarar ej/kan inte hittas via M-Bus

Aktivera LON-modul i UH50/C50

Följande behövs för att installera en LON-modul WZU-LON i UH50/UC50:

 

 • Extern strömförsörjning 24 V DC, avsäkrad med 100mA T.
 • Aktivering av modulen mha medföljande bygel.
 • Identifiering av modulen mha dess Neoron-ID som finns markerat på modulen.
 • XIF-fil (fås av TLS på begäran). XIF-filen behöver läsas in av avläsningsutrustingen för att kunna tolka modulens LON-protokoll.

Aktivera CMi6110 via tryckknapp

Ställa tid och datum i mätare

Ställa tid och datum i mätare

Starta upp mätaren som vanligt, med nätanslutning alternativt batteri. Mätaren befinner sig i så kallat Pb-mode, i ett läge där du kan ställa in tid och datum.

 • Tryck knapp 1 för att välja vilken siffra du vill ställa in (den aktuella siffran blinkar).
 • Tryck knapp 2 för att välja värdet på siffran.
 • När du ställt in korrekt datum tryck knapp 1 för att komma till inställning av tid, vilket sker på motsvarande sätt.
 • Sätt mätaren i driftläge genom att gå med knapp 1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att bekräfta.

När mätaren är i driftläge visar displayen mätarställning alternativt eventuell felkod.

Om mätaren inte är i Pb-mode när den startas upp, eller om du vill ändra tid och datum efter det att mätaren driftsatts, måste du gå in i servicemenyn.

 • Ta av mätarens lock och håll serviceknappen intryckt i ca 3 sekunder, tills diplayen visar Pruef.
 • Tryck knapp 1 så att displayen visar Para. Tryck knapp 2.
 • Gå med knapp 1 genom menyn tills du kommer till tid resp datum och ställ in enligt ovan beskrivning.
 • Gå genom menyn med knapp1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att gå till driftläge.

Ställa in pulstal UC50

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten. 

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.

Mätare räknar ingen energi/räkneverket ”fastnat”

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

 

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

 1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
 2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
 3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
 4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
 5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
 6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.

 

Energiförbrukning UH50

Nätmatad UH50 med MBus:
Maxeffekt: 0,8 W
Maxförbrukning per år: 7008 Wh

Nätmatad UH50 med gprs-modul:
Maxeffekt: 2,5 W
Maxförbrukning per år: 21900 Wh

Nätmatad UH50 med NB-IoT-modul:
Maxeffekt: 1,22 W
Maxförbrukning per år: 1687 Wh

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

Anslutning av Sonix 30D till UC50


Inkoppling av temperaturgivare i UH50/UC50

Inkoppling av tvåtrådsgivare på UH50 med tvåtrådsplint. Bilden nedan visar en kylamätare, en värmemätare har motsvarande plintar men med numreringen 5,6,7,8.

När 2-trådsgivare ska anslutas på en mätare med 4-trådsplint används de mittersta terminalerna, dvs 5,6,7 och 8. Den vänstra bilden nedan är en värmemätare och den högra en kylamätare. Varma och kalla sidan är detsamma, men terminalernas numrering ändras.

Tvåtråds -och fyrtrådsgivare inkopplas på fyrtrådsplint på UH50/UC50

UC50 parameterinställning, rätt K-faktor

UC50 – parameterinställning : ställa in k-Faktor för glykol blandning

Förberedelser:

Tillbehör/utrustning som behövs:

 • UltraAssist – programmet

 

 • Dator (PC)
 • USB-IR öga (t.ex. tillbehöret WZR-OP-USB)

Tillvägagångssätt

 • Ta av locket
 • Sätt UC50 i programmeringsläge,

Vilket görs genom att hålla inne service knappen i ca 3s , tills man ser texten PRUEF—-  i displayen

 • Sätt fast IR ögat på mätarens IR post och koppla in den i datorn
 • Starta programmet UltraAssist
 • Gå in på fliken ”File”, sen ”options”
 • Säkerställ att rätt ”com” -port” är vald.

*Om man inte vet/eller är säker på vilken ”com”-port som IR-ögat har, så kan man hitta det genom att gå in på windows-menyn, starta enhetshanteraren (skriv enhetshanteraren i sökfätet). Öppna enhetshanteraren och gå in på ”fliken” Portar COM och LPT. Har man flera USB aktiva, testa att ta bort IR-ögat och sätt tillbaka det och håll koll på vilken som uppdateras och vilket com-nummer den har.

 •  Gå sedan in på fliken ”Meter Status” sen ”get meter status”

Programmet skall då svara med att läsa av och ge information om vilken mätare det är (T550/UH50), firmware version samt att mätaren är i Pb – mode (programmeringsläge)

 • (Vill man göra en utläsning, gå då till flik ”Data” och välj ”read-out option data”)
 •  För att ställa in k-Faktor på UC50 för den specifika köldbärare som man har i sitt system, gå till flik  ”Parameterization” enligt nedan exempel.

 • Markera och välj ”K-faktor” i menyn som kom fram.
 • Då kommer man få nästa meny där man kan välja rätt/närmaste parameter som motsvarar den köldbärare som man har i sitt system, enligt vy nedan.

 • Välj rätt ”vätske-blandning” och tryck på ok.
 • Avsluta sedan genom att sätta mätaren i ”nb”-mode igen

UltraAssist -Hittar inte optoöga/ingen mätare ansluten

Gå till datorns Kontrollpanel -> Enhetshanterare -> Portar

Kontrollera vilken COM-port som används till optoögat.

I UltraAssist: Gå till File-> Options. Välj korrekt COM-port.

Fortfarande problem: Installera optoögats drivrutiner. För Elvacos optoöga CMa35:
https://support.elvaco.com/hc/sv/articles/115004161649-CMa30-Drivrutiner

Mätare räknar ingen energi/räkneverket ”fastnat”

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

 

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

 1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
 2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
 3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
 4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
 5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
 6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.

 

Ställa in pulstal UC50

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten. 

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare

Modbus/Bacnet-modulen till UH50/UC50 är av typen Modbus RTU/Bacnet MS/TP Inte Modbus/Bacnet IP).

Trådlös MBus UH50/UC50 –Inga trådlösa telegram mottas

 

Kryptering

När man väl kan motta telegram så kan de vara krypterade eller okrypterade. Denna inställning sitter i mätaren och kan bestämmas vid beställning eller i efterhand m.h.a UltraAssist. Krypteringsnycklar finns för varje tillverkad mätare, oavsett om den är levererad med kryptering eller ej, och är kopplade till mätarnas fabrikationsnummer.

OBS! Alla inställningar för kommunikation sitter i mätaren och inte i modulen.

M-Bus UH50/UC50 –Mätare hittas via M-Bus men inga värden kan läsas ut/bara nollor i telegram

M-Bus UH50/UC50 – Mätare svarar ej/kan inte hittas via M-Bus

Instruktioner för Ultraheat UH50 värmemätare

Klicka här så visas en användarmanual:
uh50-instruktioner

Vad betyder tre konstant lysande pilar i displayen? UH50/UC50

Om man i displayen ser 3st ”pilar” lysande konstant, enligt bild nedan, tyder det på att man är i ”Eb-mode”. Vilket kan orsakas av ett inte korrekt tillbakasatt (eller bruten) kalibreringsplombering.

Enligt utdrag ur manualen nedan visas det att om man har brutit kalibrerings plomberingen, eller haft mätaren ute på revidering men missat att återställa denna, så kommer mätaren att visa 3 fast lysande piggar.

Man kan även kontrollera detta med hjälp av UltraAssist.
Gör man en mätarutläsning med programmet så kan man se om parametern ”Calb. seal”
är ”set” eller ”not set” enligt bild nedan.

Står det ”not set” vid den magenta markerade raden ovan, så är det en indikation på att man missat att återställa kalibrerings plomberingen (Calb. seal).

Översätt felkod i ”dataformat” från EVO, OTC-app eller från M-Bus telegram till läsbar F-kod

Felkods översättning mellan olika ”format”.

Felkoderna i mätarens display, dvs F-koderna, kommer med i mbus-telegrammet (beroende på mätarens inställning/konfiguration) men de är konverterade/översatta i ett annat format så att det skall vara så kompakt som möjligt att transportera i datatelegrammet.
Olika system översätter sedan den kompakta felkoden i data-telegrammet och visar det på olika sätt:
 •  I Elvacos EVO system så står de i Decimal-format
 •  Ifrån NB-iot modulen så levereras felkoden i hexadecimalt format.
  •  I OTC – appen kan vi då se felkoden ”meter status” i detta HEX – format

Översättningen mellan felkoden i dessa ”format” och aktuell läsbar felkod som syns i mätaren och dess betydelse får man ifrån nedan tabell samt web-länk (som kan översätta transformationen mellan formaten) :
Som ett exempel kan vi ta en mätare som i displayen har felkoden F0 och F1, dvs inget vatten i mätröret, samt en urkopplad temperaturgivare på framledningen (en sådan mätare har oftast en till felkod som inte syns i displayen, felkod F0V). Denna mätares felkoder kommer då visas i decimalformat (t.ex. EVO) som 1027 eller direkt i LwM2M objektet ifrån NB-IoT modulen som visas i OTC appen eller LwM2M-serern som 403 (i hex) :
Hexadecimal felkod : 403
Decimal format felkod : 1027
 För att få ut aktiva felkoder ifrån 403/1027 så går vi först in på länken Rapid Tables
Converter
o Väljer rätt format som vi vill konvertera (1), Dec  (skriv då 1027)/ Hex (skriv då 403)
o Väljer formatet vi vill konvertera till (2), bin
o Skriver in numret vi vill konvertera (3).
o Och grönt-streck anger resultatet, efter vi tryckt på ”=Convert” – knappen.
Resultat:
Binärformat felkod : 010000000011, Bitformatet tydliggör vilken felkod som är aktiv (dvs =1).
 •  Tolkning av binära (BIT) formatet* för att få ut vilka felkoder som är aktiva görs på följande sätt : läs ”BIT-strängen” som visas ovan, ifrån höger till vänster. Första siffran (1) i strängen räknas som BIT-nr 0, sedan kommer BIT-nr 1 osv fram till sista BIT’n som har nummer 11. De BIT-nr som har en 1 anger att den felkoden är aktiv och de BIT nr som har en 0 är inaktiva felkoder.
BIT-NO Felkod-text/förklaring
BIT 0 = 1 felkod F0 är aktiv
BIT 1 = 1 felkod F1 är aktiv
BIT 10 = 1 felkod F0V är aktiv.
tabell
*) datapaketen som skickas är 1’or och 0’or

Mätare räknar ingen energi/räkneverket ”fastnat”

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

 

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

 1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
 2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
 3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
 4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
 5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
 6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.

 

Energiförbrukning UH50

Nätmatad UH50 med MBus:
Maxeffekt: 0,8 W
Maxförbrukning per år: 7008 Wh

Nätmatad UH50 med gprs-modul:
Maxeffekt: 2,5 W
Maxförbrukning per år: 21900 Wh

Nätmatad UH50 med NB-IoT-modul:
Maxeffekt: 1,22 W
Maxförbrukning per år: 1687 Wh

Ställa in pulstal UC50

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten. 

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare

Modbus/Bacnet-modulen till UH50/UC50 är av typen Modbus RTU/Bacnet MS/TP Inte Modbus/Bacnet IP).

Trådlös MBus UH50/UC50 –Inga trådlösa telegram mottas

 

Kryptering

När man väl kan motta telegram så kan de vara krypterade eller okrypterade. Denna inställning sitter i mätaren och kan bestämmas vid beställning eller i efterhand m.h.a UltraAssist. Krypteringsnycklar finns för varje tillverkad mätare, oavsett om den är levererad med kryptering eller ej, och är kopplade till mätarnas fabrikationsnummer.

OBS! Alla inställningar för kommunikation sitter i mätaren och inte i modulen.

UltraAssist -Hittar inte optoöga/ingen mätare ansluten

Gå till datorns Kontrollpanel -> Enhetshanterare -> Portar

Kontrollera vilken COM-port som används till optoögat.

I UltraAssist: Gå till File-> Options. Välj korrekt COM-port.

Fortfarande problem: Installera optoögats drivrutiner. För Elvacos optoöga CMa35:
https://support.elvaco.com/hc/sv/articles/115004161649-CMa30-Drivrutiner

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

 

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

 1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
 2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
 3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
 4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
 5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
 6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.

 

Ställa in pulstal UC50

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten. 

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!