Varför stängs 2G/3G nätet ned?

Digitaliseringen är en central del av samhällsutvecklingen som möjliggör en tillgänglig och modern välfärd, en konkurrenskraftig industri och en hållbar utveckling. För att kunna erbjuda trådlösa tjänster med hög kapacitet i hela Sverige krävs stora mängder frekvensutrymme. Utrymme som idag är en bristvara. Genom att fasa ut gamla nät frigörs frekvensutrymme för moderna och mer effektiva lösningar.
För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs moderna och säkra kommunikationsnät bl.a. genom utbyggnad av mobilnät baserade på 4G, 5G och andra trådlösa tekniker som Wifi, LoRaWAN, Sigfox och BLE.

Att successivt stänga ner gamla nät som har hög energiförbrukning och flytta användare och trafik till moderna och mer energieffektiva lösningar är dessutom en viktig del av en hållbar och klimatsmart digitalisering.

När allt fler konsumenter och företag använder mer moderna tekniker sjunker snabbt användningen och efterfrågan på äldre generationer nät som 2G och 3G. Det här sker även internationellt och tillverkarna har redan slutat att utveckla de gamla teknikerna. I förlängningen kommer det därför bli svårt att få tag i utrustning och reservdelar.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!