Vad ser slutkunden i displayen?

Har du en fjärrvärmemätare från Landis+Gyr hemma och vill veta vad du ser i dess display?

Din förbrukning och faktura baseras på värmemängden, MWh, och syns i loop 1.

Om du inte har någon värme så kan det vara bra att titta i loop 1 för att se framledningstemperaturen. Det ska vara minst 70 grader i framledningstemperatur, vid lägre framledningstemperaturer är det något fel hos ditt Energibolag. Du hittar information om framledningstemperatur genom att gå till loop 1 och klicka dig fram med högerpilen till position 5.

Om du har några frågor om din mätare eller din fjärrvärme skall du vända dig till ditt energibolag.

Här nedan ser du den data du kan hitta i mätarens display

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!