UH50 QP 150

Värmemätare och kylmätare

UH50 med nominellt flöde QP150 i storleken DN 150 finns både som värme- och/eller kylmätare eller som fristående f lödesgivare. Utmärkande för UH50 QP150 är den utbytbara mätinsatsen. Vid mätarbyte eller återkommande kontroll behöver bara den lätta mätinsatsen bytas ut vilket görs enkelt av en person. Att rördelen kan sitta permanent i systemet sparar både tid och resurser. Den höga skyddsklassen, IP68, tillåter montage i utsatta miljöer. I övrigt samma smarta funktioner som hos UH5O.

 • En extra smart hybridmätare med utbytbar mätinsats för enklare mätarbyten
 • Kan beställas som värme, kyla eller kombinerad värme- och kylamätare
 • 2 platser för kommmunikationsmoduler
 • NB-IoT, LoRA, trådad M-Bus, trådlös M-Bus, Analog, Modbus, Bacnet, Lon och Puls
 • Klarar extra tuffa miljöer då flödesdelen är IP68 klassad
 • Nätmatning eller batterimatning
QP150

Beskrivning

Utmärkande egenskaper:

Exakt och robust konstruktion för tuffa miljöer
 • Landis+Gyr Utraljudsteknologi, beprövad- exakt-stabil.
 • Högkvalitativ konstruktion i rostfritt stål V4A, robust korrosionsbeständig
 • Klarar tuffa miljöer, såväl rördel som mätinsatts har skyddsklass IP68.
 • I-verk med 5 meter kabel kan monteras separat
Enkel och kostnadseffektiv installation och drift
 • Enkelt att byta mätare då enbart den lätta mätinsatsen
 • byts vilket ger låga drifts- och ersättningskostnader
 • Inga monteringsbegränsningar – inga krav på raka rörsektioner,
 • montering i framledning möjlig.
 • Möjligt att byta tempgivare
 • Lång och säker utesittningstid, med nätadapter eller batteri för upp till 16 å̀rs drift.
Smart och flexibel kommunikation av mätdata
 • Två platser för kommunikationsmoduler möjliggör parallella kommunikationssätt
 • Välj mellan alla kommunikationstekniker; NB-IoT, LoRa WAN, trådad och trådlös M-Bus, (GPRS), Analog, Puls, Lon, Modbus och Bacnet.
 • Kommunikationsmoduler är färdigmonterade från fabrik men på äldre mätare kan man enkelt byta och göra inställningar i fält.
 • Mätaren skickar all data som kan tänkas behövas; aktuellt förbrukningsvärde, månadsvisa värden, årsavläsningsdag samt felmeddelanden till valfritt system.
 • Upp till 24 fördefinierade händelser och larm

Teknisk Data

Längd: 500 mm
Vikt: 50 kg
Vikt mätinsats: 4 kg
Anslutning DN150 flänsad
Tryckklass PN16/PN25
Skyddsklass(flödesdel) IP68
Temperaturområde 5-130 °C
Tryckfall vid Qp < 120 mbar
Nominellt flöde Qp 150 m3/h
Minimalt flöde Qi 1500 l/h
Startföde 600 l/h
Maximal överlast 2,8 x Qp
Metrologisk klass 1:100
Nogrannhetsklass 2 (EN1434)
Elektromagnetisk-, mekansik klass E1, M1

Godkänannde

QP150 som UH50
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Qp150 som 2WR7
EC type-examination certificate
DE-06-MI004-PTB004
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Vanliga frågor

På vilket sätt är UH50 QP 150 extra tålig?

UH50 QP150 har en IP68 klassad flödesdel i rostfritt stål som alltså klarar av att vara helt nedsänkt i vatten.

Har även elektronikenheten IP68?

UH50 QP150 har en elektronikdel som är IP54 klassad och har en kbalelängd på upp till 5 meter så att dne kan placeras på lämplig plats.

Hur många och vilka kommunikationsmoduler kan användas till UH50 QP 150?

UH50 QP 150 har plats för två kommunikationskort och du kan välja på NB-IoT, LoRaWAN, Trådad eller trådlös M-Bus samt Analog, Puls, Lon, Modbus och Bacnet.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!