TSH

Temperaturgivare

TSH – Temperaturgivare för 2- eller 4-trådsmätning. Noggrannhetsklass B eller AA.

TSH är Teletrans parade kabelgivare med kopplingshuvud. De är speciellt lämpade för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärrvärmesystem. De finns för såväl två- som fyrtrådsmätning och kan anpassas efter era behov genom valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500.

  • 2- eller 4trådsmätning (TSH200/TSH400)
  • Noggranhetsklass B eller AA
  • Valbar insticklängd och kabellängd
  • PT100 eller PT500
temp

Beskrivning

TSH är Teletrans parade kabelgivare med kopplingshuvud. De är speciellt lämpade för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärrvärmesystem. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500.

Valbar kabellängd och instickslängd

Givaren är tillverkad med platinaelement Pt100, Pt500 eller Pt1000 och är utrustad med kopplingsplint för tvåtrådsmätning (TSH 202) eller för fyrtrådsmätning (TSH 204). Varje givare är inkapslad i rostfritt stål med insticksdjup som varierar från 65 till 450mm i 5mms steg. PT500 tillåter längre kabellängd än PT100 och 4-tråd tillåter längre kabellängd än 2-tråd. Det är helt fritt att välja kabellängd för TSH 202 men tänk på att tempgivarna skall ha lika långa kablar. TSH 204 kan ha olika långa kabellängder till tempgivarna.

TSH 202 och 204 uppfyller högt ställda metrologiska krav

Givarna kan fås med noggrannhetsklass B eller AA (IEC 60751). Givarna levereras parvis och uppfyller de metrologiska kraven för värmemätare avsedda för vatten. Vid parning erhålles ökad noggrannhet då endast 66 % av tillåten felmarginal nyttjas i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument.

Märkta för att underlätta montering

För enkel montering är givarna märkta med röd etikett (framledning) respektive blå etikett (returledning). Kopplingshuvudena är också färgmarkerade. De två givarna har samma tillverkningsnummer men bär olika märkning som beror på monteringsstället:
..XX/1 – märkning för givare i framledning (röd färg)
..XX/2 – märkning för givare i returledning (blå färg)

Dokument

Godkänannde

A0445/2385/2009

Vanliga frågor

Varför skall jag välja TSH temperaturgivare?

Det kan vara ett bra alternativ när du vill använda befintliga kablar, har behov av långa kablar och när du vill ha noggranhetsklass AA. Klass AA behövs till exempel när du vill använda UH50 för kylamätning. Ibland kräver installationsplatsen längre kabellängder och då behöver man köpa lösa tempgivare. (Långt mellan tempgivare och mätare)

Vilka tempgivare kan jag få från Landis+Gyr?

Alla tempgivare från Landis+Gyr är 2-tråds kabelgivare, klass B. Övriga givare kan levereras som separata tillbehör från Teletrans.

Vilka kabellängder kan jag få?

För TSH kan du välja kabellängd helt fritt. När det gäller kabellängder är det bra att tänka på att PT500 tillåter längre kabellängd än PT100 och att 4-tråd tillåter längre kabellängd än 2-tråd. 

Vad ska jag tänka på vid beställning av temperaturgivare till UH50?

För att beställa rätt tempgivare behöver du tänka på följande:

  • UH50 finns för antingen Pt100 eller Pt500-givare
  • Pt100 eller Pt500 måste matchas med i-verkets inställning
  • Varje temperaturgivare kan anslutas med 2 eller 4 trådar och du behöver välja om du vill ha 2- eller 4 trådsanslutning:
  • Hybridmätaren UH50 måste beställas för antingen 2 -eller 4 tråds-anslutning. Efter det avgörs om mätaren ska utrustas med temperaturgivare i fabrik, eller vara redo för temperaturgivaranslutning i fält?

Vad ska jag tänka på vid beställning av temperaturgivare till integreringsverket UC50?

För att beställa rätt tempgivare behöver du tänka på följande: till UC50 skall du tänka på följande:

  • UC50 finns för antingen Pt100 eller Pt500-givare och vilket måste matchas med i-verkets inställning
  • UC50 har alltid plint för 4-trådsanslutning, som kund kan du sedan välja om du vill använda 2 eller -4-trådsgivare. Fabriken monterar aldrig temperaturgivare i UC50 utan givare beställs som tillbehör.

Vad ska jag tänka på vid montage av temperaturgivare?

Temperaturgivarna säljs i par och får ej separeras för att garantera exakt temperaturmätning. En givare monteras i framledning, och en i returledning. Tänk på att givarspetsen alltid ska nå rörets mitt för att avgöra givardimensionen. För små mätare, upp till DN25, rekommenderas direktgivare. För små direktgivare finns enbart PT500.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!