Vad betyder tre konstant lysande pilar i displayen? UH50/UC50

Om man i displayen ser 3st ”pilar” lysande konstant, enligt bild nedan, tyder det på att man är i ”Eb-mode”. Vilket kan orsakas av ett inte korrekt tillbakasatt (eller bruten) kalibreringsplombering.

Enligt utdrag ur manualen nedan visas det att om man har brutit kalibrerings plomberingen, eller haft mätaren ute på revidering men missat att återställa denna, så kommer mätaren att visa 3 fast lysande piggar.

Man kan även kontrollera detta med hjälp av UltraAssist.
Gör man en mätarutläsning med programmet så kan man se om parametern ”Calb. seal”
är ”set” eller ”not set” enligt bild nedan.

Står det ”not set” vid den magenta markerade raden ovan, så är det en indikation på att man missat att återställa kalibrerings plomberingen (Calb. seal).

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!