Ställa tid och datum i mätare

Ställa tid och datum i mätare

Starta upp mätaren som vanligt, med nätanslutning alternativt batteri. Mätaren befinner sig i så kallat Pb-mode, i ett läge där du kan ställa in tid och datum.

  • Tryck knapp 1 för att välja vilken siffra du vill ställa in (den aktuella siffran blinkar).
  • Tryck knapp 2 för att välja värdet på siffran.
  • När du ställt in korrekt datum tryck knapp 1 för att komma till inställning av tid, vilket sker på motsvarande sätt.
  • Sätt mätaren i driftläge genom att gå med knapp 1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att bekräfta.

När mätaren är i driftläge visar displayen mätarställning alternativt eventuell felkod.

Om mätaren inte är i Pb-mode när den startas upp, eller om du vill ändra tid och datum efter det att mätaren driftsatts, måste du gå in i servicemenyn.

  • Ta av mätarens lock och håll serviceknappen intryckt i ca 3 sekunder, tills diplayen visar Pruef.
  • Tryck knapp 1 så att displayen visar Para. Tryck knapp 2.
  • Gå med knapp 1 genom menyn tills du kommer till tid resp datum och ställ in enligt ovan beskrivning.
  • Gå genom menyn med knapp1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att gå till driftläge.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!