Ställa tid och datum i mätare

Ställa tid och datum i mätare

Starta upp mätaren som vanligt, med nätanslutning alternativt batteri. Mätaren befinner sig i så kallat Pb-mode, i ett läge där du kan ställa in tid och datum.

 • Tryck knapp 1 för att välja vilken siffra du vill ställa in (den aktuella siffran blinkar).
 • Tryck knapp 2 för att välja värdet på siffran.
 • När du ställt in korrekt datum tryck knapp 1 för att komma till inställning av tid, vilket sker på motsvarande sätt.
 • Sätt mätaren i driftläge genom att gå med knapp 1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att bekräfta.

När mätaren är i driftläge visar displayen mätarställning alternativt eventuell felkod.

Om mätaren inte är i Pb-mode när den startas upp, eller om du vill ändra tid och datum efter det att mätaren driftsatts, måste du gå in i servicemenyn.

 • Ta av mätarens lock och håll serviceknappen intryckt i ca 3 sekunder, tills diplayen visar Pruef.
 • Tryck knapp 1 så att displayen visar Para. Tryck knapp 2.
 • Gå med knapp 1 genom menyn tills du kommer till tid resp datum och ställ in enligt ovan beskrivning.
 • Gå genom menyn med knapp1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att gå till driftläge.

Ställa in pulstal UC50

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten. 

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.