Operatörs- och landskoder – underlätta spårning vid programmering

Vid programmering av t.ex. vattenmätaren så kan man antingen välja operatör direkt, eller så kan man gå på mätarens automatiserade operatörs val/detektering.

Har man dock ett M2M-roaming kort, så kan man aktivt behöva välja operatör  som den skall gå med i första hand.

Tabellen ovan är till hjälp för detta (eller om man vill spåra upp vilken operatör som enheten valt )

– Exempel telia sverige ur tabellen kommer att ha operatörs id (landskod + operatörskod) : 

  •  24001 (markerad i bilden nedan)

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

Uppdateringsintervall kommunikationsmoduler

Mätaren samplar mätdata och beräknar energi var fjärde sekund. Mätning och energiberäkning sker helt oberoende av kommunikationsgränssnitt. Beroende på vilken kommunikationsmodul som används så uppdateras den med ny mätdata med olika intervall:

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare

Modbus/Bacnet-modulen till UH50/UC50 är av typen Modbus RTU/Bacnet MS/TP Inte Modbus/Bacnet IP).

Trådlös MBus UH50/UC50 –Inga trådlösa telegram mottas

 

Kryptering

När man väl kan motta telegram så kan de vara krypterade eller okrypterade. Denna inställning sitter i mätaren och kan bestämmas vid beställning eller i efterhand m.h.a UltraAssist. Krypteringsnycklar finns för varje tillverkad mätare, oavsett om den är levererad med kryptering eller ej, och är kopplade till mätarnas fabrikationsnummer.

OBS! Alla inställningar för kommunikation sitter i mätaren och inte i modulen.

M-Bus UH50/UC50 –Mätare hittas via M-Bus men inga värden kan läsas ut/bara nollor i telegram

M-Bus UH50/UC50 – Mätare svarar ej/kan inte hittas via M-Bus

Aktivera LON-modul i UH50/C50

Följande behövs för att installera en LON-modul WZU-LON i UH50/UC50:

 

  • Extern strömförsörjning 24 V DC, avsäkrad med 100mA T.
  • Aktivering av modulen mha medföljande bygel.
  • Identifiering av modulen mha dess Neoron-ID som finns markerat på modulen.
  • XIF-fil (fås av TLS på begäran). XIF-filen behöver läsas in av avläsningsutrustingen för att kunna tolka modulens LON-protokoll.

Aktivera CMi6110 via tryckknapp