Översätt felkod i ”dataformat” från EVO, OTC-app eller från M-Bus telegram till läsbar F-kod

Felkods översättning mellan olika ”format”.

Felkoderna i mätarens display, dvs F-koderna, kommer med i mbus-telegrammet (beroende på mätarens inställning/konfiguration) men de är konverterade/översatta i ett annat format så att det skall vara så kompakt som möjligt att transportera i datatelegrammet.
Olika system översätter sedan den kompakta felkoden i data-telegrammet och visar det på olika sätt:
  •  I Elvacos EVO system så står de i Decimal-format
  •  Ifrån NB-iot modulen så levereras felkoden i hexadecimalt format.
    •  I OTC – appen kan vi då se felkoden ”meter status” i detta HEX – format

Översättningen mellan felkoden i dessa ”format” och aktuell läsbar felkod som syns i mätaren och dess betydelse får man ifrån nedan tabell samt web-länk (som kan översätta transformationen mellan formaten) :
Rapid tables
Som ett exempel kan vi ta en mätare som i displayen har felkoden F0 och F1, dvs inget vatten i mätröret, samt en urkopplad temperaturgivare på framledningen (en sådan mätare har oftast en till felkod som inte syns i displayen, felkod F0V). Denna mätares felkoder kommer då visas i decimalformat (t.ex. EVO) som 1027 eller direkt i LwM2M objektet ifrån NB-IoT modulen som visas i OTC appen eller LwM2M-serern som 403 (i hex) :
Hexadecimal felkod : 403
Decimal format felkod : 1027
 För att få ut aktiva felkoder ifrån 403/1027 så går vi först in på länken Rapid Tables
Converter
o Väljer rätt format som vi vill konvertera (1), Dec  (skriv då 1027)/ Hex (skriv då 403)
o Väljer formatet vi vill konvertera till (2), bin
o Skriver in numret vi vill konvertera (3).
o Och grönt-streck anger resultatet, efter vi tryckt på ”=Convert” – knappen.
Resultat:
Binärformat felkod : 010000000011, Bitformatet tydliggör vilken felkod som är aktiv (dvs =1).
  •  Tolkning av binära (BIT) formatet* för att få ut vilka felkoder som är aktiva görs på följande sätt : läs ”BIT-strängen” som visas ovan, ifrån höger till vänster. Första siffran (1) i strängen räknas som BIT-nr 0, sedan kommer BIT-nr 1 osv fram till sista BIT’n som har nummer 11. De BIT-nr som har en 1 anger att den felkoden är aktiv och de BIT nr som har en 0 är inaktiva felkoder.
BIT-NO Felkod-text/förklaring
BIT 0 = 1 felkod F0 är aktiv
BIT 1 = 1 felkod F1 är aktiv
BIT 10 = 1 felkod F0V är aktiv.
tabell
*) datapaketen som skickas är 1’or och 0’or
Converter

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!