F9 i mätarens display

En mätare som visar F9 kan inte utföra någon mätning eller spara någon mätdata. Felkoden uppstår då kommunikationen mellan mikrokontrollern och mätarens ASIC är defekt.

 

F8 i mätarens display

Felkod F8 visas om mätaren inte kunnat utföra en temperaturmätning under mer än 8 timmar. Felkoden visas alltid tillsammans med den bakomliggande felkoden. En mätare som visar F8 mäter inte och sparar ingen mätdata för temperaturer, effekt och energi. Mätaren fortsätter dock mätdata och spara mätdata för flöde och volym.

 

 

Vägledande bilder F8

F7 i mätarens display

Felkod F7 innebär att ett fel uppstått i mätarens interna minne. Om felet uppstått i den del av minnet som kräver kalibrering (värden för energi och volym), stoppas all mätning och ingen mätdata visas i displayen. Om felet uppstår i en del av minnet som inte kräver kalibrering så kommer enbart den påverkade datan sluta visas i displayen.

Möjliga orsaker: Varje gång data sparas i minnet utför mätaren en ”Read-After-Write-Check”. Om ett fel upptäcks under denna process så kommer mätaren att använda ett redundant minne för all mätdata. Om så sker, registreras felkoden ”F7 prewarning ”, alltså en förvarning om F7. Denna felkod visas inte mätarens display utan kan läsas ut via mätarens optiska gränssnitt eller vi mätarens kommunikationsgränssnitt.

Om ett fel uppstår när data ska sparas till det redundanta minnet, visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

Mätarens programvara utför regelbundna ”Cyclic redundacy checks” (CRC) . Om en avvikelse hittas så visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

F6 i mätarens display

Felet F6 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F6 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F5 i mätarens display

Felet F5 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F5 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F4 i mätarens display

En mätare som visar felkod F4 har ingen möjlighet att mäta eller spara temperaturer och flödeshastighet. Mätvärdena som registrerades i samma ögonblick som F4 uppkom kan utläsas i displayen. När F4 upptäcks, aktiveras mätarens registrering av feltid (Fd), vilken kan läsas ut i LOOP1 för att få en uppfattning om hur länge mätaren inte registrerat ny mätdata.

F3 i mätarens display

Då felkod F3 visas i displayen mäts och sparas ingen temperatur, energi eller effekt. Mätaren fortsätter dock att mäta och spara data för flöde och volym. F3 uppstår då referensmotståndet för att kunna utföra temperaturmätningen är defekt eller att den omslutande elektroniken inte fungerar som den ska. En orsak till felet kan vara fuktskador i mätaren.

 

F2 i mätarens display

Felet F2 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F2 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

 

F1 i mätarens display

Felet F1 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F1 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F0 i mätarens display

Felet F0 innebär att flöde inte kan mätas, p.g.a. luft i mätröret. Under tiden F0 visas i displayen så beräknas ingen volym, effekt och energi. Temperaturer mäts dock och sparas i mätarens minne.