Översätt felkod i ”dataformat” från EVO, OTC-app eller från M-Bus telegram till läsbar F-kod

Felkods översättning mellan olika ”format”.

Felkoderna i mätarens display, dvs F-koderna, kommer med i mbus-telegrammet (beroende på mätarens inställning/konfiguration) men de är konverterade/översatta i ett annat format så att det skall vara så kompakt som möjligt att transportera i datatelegrammet.
Olika system översätter sedan den kompakta felkoden i data-telegrammet och visar det på olika sätt:
  •  I Elvacos EVO system så står de i Decimal-format
  •  Ifrån NB-iot modulen så levereras felkoden i hexadecimalt format.
    •  I OTC – appen kan vi då se felkoden ”meter status” i detta HEX – format

Översättningen mellan felkoden i dessa ”format” och aktuell läsbar felkod som syns i mätaren och dess betydelse får man ifrån nedan tabell samt web-länk (som kan översätta transformationen mellan formaten) :
Rapid tables
Som ett exempel kan vi ta en mätare som i displayen har felkoden F0 och F1, dvs inget vatten i mätröret, samt en urkopplad temperaturgivare på framledningen (en sådan mätare har oftast en till felkod som inte syns i displayen, felkod F0V). Denna mätares felkoder kommer då visas i decimalformat (t.ex. EVO) som 1027 eller direkt i LwM2M objektet ifrån NB-IoT modulen som visas i OTC appen eller LwM2M-serern som 403 (i hex) :
Hexadecimal felkod : 403
Decimal format felkod : 1027
 För att få ut aktiva felkoder ifrån 403/1027 så går vi först in på länken Rapid Tables
Converter
o Väljer rätt format som vi vill konvertera (1), Dec  (skriv då 1027)/ Hex (skriv då 403)
o Väljer formatet vi vill konvertera till (2), bin
o Skriver in numret vi vill konvertera (3).
o Och grönt-streck anger resultatet, efter vi tryckt på ”=Convert” – knappen.
Resultat:
Binärformat felkod : 010000000011, Bitformatet tydliggör vilken felkod som är aktiv (dvs =1).
  •  Tolkning av binära (BIT) formatet* för att få ut vilka felkoder som är aktiva görs på följande sätt : läs ”BIT-strängen” som visas ovan, ifrån höger till vänster. Första siffran (1) i strängen räknas som BIT-nr 0, sedan kommer BIT-nr 1 osv fram till sista BIT’n som har nummer 11. De BIT-nr som har en 1 anger att den felkoden är aktiv och de BIT nr som har en 0 är inaktiva felkoder.
BIT-NO Felkod-text/förklaring
BIT 0 = 1 felkod F0 är aktiv
BIT 1 = 1 felkod F1 är aktiv
BIT 10 = 1 felkod F0V är aktiv.
tabell
*) datapaketen som skickas är 1’or och 0’or

F9 i mätarens display

En mätare som visar F9 kan inte utföra någon mätning eller spara någon mätdata. Felkoden uppstår då kommunikationen mellan mikrokontrollern och mätarens ASIC är defekt.

 

F8 i mätarens display

Felkod F8 visas om mätaren inte kunnat utföra en temperaturmätning under mer än 8 timmar. Felkoden visas alltid tillsammans med den bakomliggande felkoden. En mätare som visar F8 mäter inte och sparar ingen mätdata för temperaturer, effekt och energi. Mätaren fortsätter dock mätdata och spara mätdata för flöde och volym.

 

 

Vägledande bilder F8

F7 i mätarens display

Felkod F7 innebär att ett fel uppstått i mätarens interna minne. Om felet uppstått i den del av minnet som kräver kalibrering (värden för energi och volym), stoppas all mätning och ingen mätdata visas i displayen. Om felet uppstår i en del av minnet som inte kräver kalibrering så kommer enbart den påverkade datan sluta visas i displayen.

Möjliga orsaker: Varje gång data sparas i minnet utför mätaren en ”Read-After-Write-Check”. Om ett fel upptäcks under denna process så kommer mätaren att använda ett redundant minne för all mätdata. Om så sker, registreras felkoden ”F7 prewarning ”, alltså en förvarning om F7. Denna felkod visas inte mätarens display utan kan läsas ut via mätarens optiska gränssnitt eller vi mätarens kommunikationsgränssnitt.

Om ett fel uppstår när data ska sparas till det redundanta minnet, visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

Mätarens programvara utför regelbundna ”Cyclic redundacy checks” (CRC) . Om en avvikelse hittas så visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

F6 i mätarens display

Felet F6 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F6 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F5 i mätarens display

Felet F5 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F5 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

F4 i mätarens display

En mätare som visar felkod F4 har ingen möjlighet att mäta eller spara temperaturer och flödeshastighet. Mätvärdena som registrerades i samma ögonblick som F4 uppkom kan utläsas i displayen. När F4 upptäcks, aktiveras mätarens registrering av feltid (Fd), vilken kan läsas ut i LOOP1 för att få en uppfattning om hur länge mätaren inte registrerat ny mätdata.

F3 i mätarens display

Då felkod F3 visas i displayen mäts och sparas ingen temperatur, energi eller effekt. Mätaren fortsätter dock att mäta och spara data för flöde och volym. F3 uppstår då referensmotståndet för att kunna utföra temperaturmätningen är defekt eller att den omslutande elektroniken inte fungerar som den ska. En orsak till felet kan vara fuktskador i mätaren.

 

F2 i mätarens display

Felet F2 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F2 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

 

F1 i mätarens display

Felet F1 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F1 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.