Hantering vid kommunikationsproblem GPRS-mätare

Felsökning på plats

Om terminal och mätare är installerade sedan tidigare och har slutat kommunicera, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) innan besök i fält.

Om det inte går att få kontakt med mätaren, eller om en ny mätare är installerad och ingen kontakt fås, följ ordningen för felsökning nedan.

1. Kontrollera lysdioderna på CMi2110:
Inga dioder lyser: Kontrollera nätanslutning. Är mätarens display aktiv? Om mätarens display är aktiv men dioderna på CMi2110 inte lyser, byt nätdel.
Röd diod blinkar: Fel på GSM-nät eller sim-kort:
a) Kontrollera antennens placering och anslutning.

b) Gör modulen strömlös och starta upp den igen.

c) Testa med annat sim-kort.

Grön diod lyser och gul diod blinkar men du får inga svar på sms: Starta om CMi2110 genom att göra den strömlös om starta upp den igen. Skicka sms-kommandot statusför att få info om signalstyrka och status.

2. Om CMi2110 svarar på sms-kommandot status, och signalstyrkan är 3 eller bättre, men installation av mätare ändå inte lyckas, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) för vidare felsökning.
3. Byt CMi2110.
4. Byt mätare

OBS!

Kontrollera alltid att mätaren är strömlös innan hantering innanför mätarens lock påbörjas.

All hantering av mätarens insida samt kommunikationsmodul måste ske med försiktighet då det är känslig elektronik. För att inte orsaka ESD-skador på mätarens och modulens kretskort ska bara modulens kanter vidröras vid montering och demontering. Kontakterna för strömförsörjning, både på modul och mätare, är känsliga komponenter. Var därför försiktig när du lossar strömkontakterna vid demontering/byte av modul/nätdel.

Nedmonterade mätare och Cmi2110

Då mätare och/eller CMi2110, som bedöms vara felaktiga, monteras ned, vänligen följ nedan instruktioner.

1. Om CMi2110 byts, förvara den felaktiga modulen i en skyddande kartong/ESD-påse och notera vad som var fel (tex. ”startade ej”, ”kunde inte ansluta till nätet”, ”svarade ej på sms”….)
2. Kontakta TLS för garantiärende: information om modulens serienummer och felbeskrivning. Om sim-kort monterats ned tillsammans med modulen ska det skickas med. Notera då även telefonnummer i garantiärendet.
a) För mätare med eller utan CMi2110, notera mätarens fabrikationsnummer, storlek (tex DN25), ev. serienummer på CMi2110 samt felbeskrivning och kontakta TLS.

b) TLS återkopplar med upphämningsdokument.

c) När produkten är felsökt hos Elvaco/Landis+Gyr återkopplar TLS och meddelar om nya/reparerade produkter ska skickas eller om inget fel hittades.

TLS/Elvaco kan inte skicka ersättningsprodukter innan den felaktiga produkten mottagits.

 

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!