Landis+Gyr

Landis+Gyr är branschledande inom energihantering

Landis+Gyr är en av världens största tillverkare av mätare av ultraljudstyp och branschledande inom energihantering. Nu tar man nästa steg och erbjuder ultraljudsmätning även i smarta vattenmätare. Verksamheten startades redan 1896 i Zug, Schweiz, där koncernens huvudkontor ligger än i dag. Landis + Gyr var en av de första producenterna att börja med ultraljudsmätning även för värmemätning vilket gjordes redan 1983. Försäljning sker globalt på alla fem kontinenter.

Modern och kundunik produktion

Alla värmemätare utvecklas och tillverkas i Nürnberg i Tyskland. Mätarna har många olika variabler och är flexibla utifrån kundönskemål och produceras därför utifrån kundunika order. Idag produceras över 500 000 mätare per år.

Landis+Gyr är ISO 9001, 14001, 45001 och 27001 certifierade och följer EC Direktivet D+H1 (MID). Mätarna testas i deras eget KBY5 godkända testcenter. Där utförs även revisioner samt reparationer.

Engagerade i energieffektivitet och hållbarhet

Landis+Gyrs mål i allt de gör är att förbättra energieffektiviteten i världen. Landis+Gyr har undertecknat åtagandebrevet att gå med i Science Based Target-initiativet och sätta ambitiösa vetenskapsbaserade mål. Dessa ansträngningar följer Landis+Gyrs syfte att hantera energi bättre för en grönare morgondag och är i linje med Parisavtalet, som begränsar den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriella nivåer och fortsätter ansträngningar för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C.

Samtidigt måste Landis+Gyr se till att uppnå de ambitiösa mål som satts upp för företaget som FN:s 17 mål för hållbar utveckling bygger grunden för.

Landis+Gyr håller för närvarande på att definiera sina miljö-, sociala och styrningsmål (ESG) för den kommande 3-årscykeln för att stödja målet att bli 100 % koldioxidneutral till 2030.

Långt och produktivt samarbete med TLS

Landis+Gyr has been working together with TLS since 2009. TLS excellent technical knowledge and dedication to customer satisfaction has been vital in making Landis+Gyr the market leader in Sweden.
We are very pleased with our mutually beneficial cooperation over the years and look forward to many more.

Herbert Brunner
Head of Portfolio & Technologies Heat, Cold and Water.

landis gyr

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!