UH50

Värmemätare och kylmätare

UH50 är en värme-, kyl- eller kombinerad värme- och kylmätare. UH50 är en av marknadens mest avancerade och använda hybridmätare med exakt ultraljudsteknik. Det som gör UH50 speciellt omtyckt är de två modulplatserna som möjliggör för energibolag att enkelt dela data med fastighetsägare. Flera kommunikationstekniker kan användas vilket gör mätaren mycket användbar i olika sammanhang. UH50 är även mycket omtyckt för sin enkla montering och servicehantering. UH50 kan försörjas antingen med batteri eller med nätmatning.

 • Värme- eller kylamätare eller kombinerad värme- och kylamätare
 • 2 platser för kommmunikationsmoduler
 • NB-IoT, LoRA, trådad M-Bus, trådlös M-Bus, Analog, Modbus, Bacnet, Lon och Puls
 • Nätmatning eller batterimatning

Beskrivning

Noggrann, säker och hållbar
 • L+G ultraljudsteknologi, beprövad – exakt – stabil.
 • Fullmetallrör som är resistent mot nedsmutsning (DuraSurfaceTM)
Smart och flexibel kommunikation av mätdata
 • Två platser för kommunikationsmoduler möjliggör parallella kommunikationssätt
 • Välj mellan flera kommunikationstekniker: NB-IoT, LoRa WAN, trådad och trådlös M-Bus, (GPRS), Analog, Puls, Lon, Modbus och Bacnet.
 • Kommunikationsmoduler är färdigmonterade från fabrik men på äldre mätare kan man enkelt byta och göra inställningar i fält.
 • UH50 skickar all data som kan tänkas behövas: aktuellt förbrukningsvärde, månadsvisa värden, årsavläsningsdag samt felmeddelanden till valfritt system.
 • Upp till 24 fördefinierade händelser och larm.
Enkel installation och hantering
 • Monteringspositionen är valfri och inga raka rörpartier behövs
 • Utbytbara temperaturgivare
 • Kontrollkabeln, kabeln mellan i-verk och flödesmätare, kan fås i längderna: 1,5, 3 eller 5 meter. Med en längre kontrollkabel finns möjligheten att montera i-verket på väggen en bit ifrån flödesmätare för att tex undvika kondens vid kylamätning.
 • Mätaren är enkel och snabb att öppna och försluta och inga skruvar behövs
 • Automatisk självdiagnos och feldetektering
 • Batteridriven upp till 16 år eller nätmatning 10 V / 24 V / 230 V.
 • Nätkabeln går att få i två olika längder: 1,5 eller 5 meter.
 • UH50 kan bestyckas med en reservdriftsmodul, vilken sörjer för drift av mätaren upp till 6 år vid spänningsbortfall.

Teknisk Data

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering

Elektronisk enhet

Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C

Temperaturgivare

Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd) 0…180°C (>= 100 mm längd)

Samtliga flödesmätare

(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)

Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25

Godkänannde

EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018

EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010

EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017

Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID

Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Vanliga frågor

Finns UH50 med batteridrift?

Ja, UH50 kan driftsättas med nätadapter och tillhörande back-upp batteri för att skydda mot elavbrott. Du kan även köra UH50 på enbart batteridrift. För detta behövs specialbatterier som kan köpas från TLS.

Kan jag tvätta UH50?

Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.

Vem får utföra service på värmemätaren?

Service får enbart utföras av auktoriserad personal. Kontakta TLS Energimätning eller respektive energibolag. Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!