UH40

Värmemätare och kylmätare

ULTRAHEAT 40, UH40, kan beställas som värmemätare, kylamätare eller kombinerad värme- och kylamätare. Det är en kompakt energimätare som passar både för energibolag och för undermätning.
UH40 finns i storlekarna upp till QP 2,5 och passar således för montering i villa eller mindre anläggningar.

 • Kan beställas som värme, kyla eller kombinerad värme- och kylamätare
 • Den unika kalibreringsloggboken gör det möjligt att när som helst ändra installationsplats, sensortyp och energienhet
 • Valbart monteringsläge; framledning eller retur som även kan ändras i efterhand
 • Möjlighet till IP68
 • 1 plats för kommmunikationsmodul
 • Trådad M-Bus, trådlös M-Bus, LoRa, eller Puls
 • Batterimatning med AA-batterier och det är möjligt att byta batterier

Beskrivning

UH40, kan beställas som värmemätare, kylamätare eller kombinerad värme- och kylamätare. Det är en smidig och flexibel ultraljudsmätare som passar för såväl energibolag som för fastighetsbolagens undermätning i bostäder eller mindre anläggningar. UH40 utmärker sig för den unika kalibreringsloggboken som gör det möjligt att när som helst ändra installationsplats, sensortyp och energienhet. UH40 drivs med vanliga AA batterier som kan bytas och har ett stort val av kommunikationsmöjligheter för systemintegration.

Utmärkande egenskaper:

Noggrann, robust och möjlighet till IP68

 • L+G ultraljudsteknologi, beprövad – exakt – stabil.
 • UH40 finns i storlekarna upp till QP 2,5
 • Utrustad med DuraSurfaceTM, och ultraljudsgivare i rostfritt stål gör UH40 mer tålig mot försmutsning och klarar drift i svåra förhållanden, till och med bättre än UH50.
 • Möjlighet till IP68 gör det möjligt att montera UH40 i områden med risk för översvämning.

Stor flexibilitet vid installation med kalibreringsloggbok

 • Den unika kalibreringsloggboken gör det möjligt att när som helst ändra installationsplats, sensortyp och energienhet.
 • Valbart monteringsläge, framledning/retur (kan ändras i efterhand)
  Utbytbara temperaturgivare (PT100/PT500)
 • UH40 har plats för en kommunikationsmodul, välj mellan puls-utgång, trådad / trådlös MBus, eller LoRaWanTM*
 • Pulsingång för två externa mätare, tex vattenmätare

Batteridrift med möjlighet att byta batterier

 • UH40 drivs med fyra AA batterier som är utbytbara, upp till 20 års batterilivslängd.
 • Det adaptiva integrationsintervallet anpassar mätningen efter flödesstyrkan vilket spar batteri.
 • Kan strömförsörjas via M-Bus och därmed få nästan obegränsad livslängd.

Vanliga frågor

Finns UH40 med nätdrift?

Nej, UH40 drivs enbart på batteri.

Vilka batterier används och kan de bytas?

UH40 drivs med fyra stycken vanliga AA batterier vilka lätt kan bytas.

Hur många kommunikationsmoduler kan användas i UH40?

UH40 har enbart plats för en kommunikationsmodul. Önskas två kommunikationsmoduler behöver du använda UH50.

Vilka kommunikationstekniker kan användas för UH40?

Data från UH40 kan samlas in med puls, trådad eller trådlös M-Bus samt LoRaWan

Kan jag tvätta UH40?

Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.

Vem får utföra service på värmemätaren?

Service får enbart utföras av auktoriserad personal. Kontakta TLS Energimätning eller respektive energibolag. Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!