TS200

Temperaturgivare

Temperaturgivare för 2-trådsmätning

TS200 är Teletrans kabelgivare för tvåtrådsmätning. Temperaturgivarna är avsedda för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärr- värmesystem. TS 200 kan användas till dykrör av varierande längd. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500. TS200 används ofta för att slippa byta gamla dykfickor för tex SVM mätare.

  • Används för tvåtrådsmätning
  • Finns med valbar insticklängd och kabellängd
  • Välj mellan PT100 och PT500
  • Köp som tillbehör när du vill slippa byta gamla dykfickor
ts200

Beskrivning

TS200 är Teletrans kabelgivare för 2-trådsmätning. Temperaturgivarna är
avsedda för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärr- värmesystem.
TS 200 kan användas till dykrör av varierande längd. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500. TS200 beställs ofta som tillbehör för att slippa byta dykfickor när man har gamla dykfickor för tex SVM mätare.

TS200 uppfyller högt ställda metrologiska krav

Typgodkännande A 0445/1671/2008
Noggranhetsklass B
Givarna levereras parvis och uppfyller de metrologiska kraven för värmemätare avsedda för vatten. Vid parning erhålles ökad noggrannhet då endast 66 % av tillåten felmarginal nyttjas i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2004/22/ EG om mätinstrument.
Enkel montering
För enkel montering är givarna märkta med röd etikett (framledning) respektive blå etikett (returledning). Kabel sändarna är också färgmarkerade för snabb anslutning till värmemätaren. Kabellängderna tillåter montering i dykrör för alla rördiametrar.
De två givarna har samma tillverkningsnummer men bär olika märkning som beror på monteringsstället:
..XX/1 – märkning för givare i framledning (röd färg) ..XX/2 – märkning för givare i returledning (blå färg)

Dokument

Godkänannde

Typgodkännande  A 0445/1671/2008

Vanliga frågor

Vilken noggrannhetsklass har kabelgivarna?

TS200 är temperaturgivare för 2 trådsmätning som finns med noggrannhetsklass B.

UH50 har ju tempgivare varför behöver man köpa lösa?

Alla tempgivare från Landis+Gyr är 2-tråds kabelgivare, klass B. Övriga givare kan levereras som separata tillbehör från Teletrans. TS200 beställs ofta som tillbehör för att slippa byta dykfickor när man har gamla dykfickor för tex SVM mätare. Det behövs även när du vill ha noggrannhetsklass AA, tex för kylamätning. Ibland kräver installationsplatsen längre kabellängder och då behöver man köpa lösa tempgivare. (Långt mellan tempgivare och mätare)

Vilka kabellängder kan jag få?

För TS200 finns silikonkabel 2×0,25mm2 längd: Pt 100 L= 0,5 ÷ 3,0 m Pt 500, Pt 1000 L= 0,5 ÷ 15 m. När det gäller kabellängder är det bra att tänka på att PT500 tillåter längre kabellängd än PT100. 4-trådsmätning tillåter olika kabellängder till skillnad mot 2-tråd. 4-givare är att föredra vid noggrannare absolut temperaturmätning.

Vad ska jag tänka på vid beställning av temperaturgivare?

För att beställa rätt tempgivare behöver du tänka på följande:

  • UH50 och UC50 finns för antingen Pt100 eller Pt500-givare
  • Temperaturgivaren Pt100 eller Pt500 måste matchas med i-verkets inställning
  • Varje temperaturgivare kan anslutas med 2 eller 4 trådar och du behöver välja om du vill ha 2- eller 4 trådsanslutning:
  • Hybridmätaren UH50 måste beställas för antingen 2 -eller 4 tråds-anslutning. Efter det avgörs om mätaren ska utrustas med temperaturgivare i fabrik, eller vara redo för temperaturgivaranslutning i fält?
  • Integreringsverket UC50 har alltid plint för 4-trådsanslutning, som kund kan du sedan välja om du vill använda 2 eller -4-trådsgivare. Fabriken monterar aldrig temperaturgivare i UC50 utan givare beställs som tillbehör.

Vad ska jag tänka på vid montage av temperaturgivare?

Temperaturgivarna säljs i par och får ej separeras för att garantera exakt temperaturmätning. En givare monteras i framledning, och en i returledning. Tänk på att givarspetsen alltid ska nå rörets mitt för att avgöra givardimensionen. För små mätare, upp till DN25, rekommenderas direktgivare. För små direktgivare finns enbart PT500.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!