Trådad M-Bus

Kommunikation av mätdata

M-Bus är en trådbunden kommunikationsteknik som används för fjärravläsning av till exempel mätare för el, vatten, värme och temperatur. Trådad M-Bus lämpar sig väl för både energibolag och energibolagens kunder.

Beskrivning

Möjliggör dubbelriktad kommunikation

M-Bus kan kommunicera till exempel effekt, flöde och temperatur. Trådad M-Bus ger möjlighet till dubbelriktad kommunikation vilket gör att det kan användas för effektstyrning. M-Bus kan även användas för styrning och övervakning av processer.

Ofta använd för fastighetssystem

Det är väldigt vanligt att använda trådad M-Bus som kundutgång. Eftersom kommunikationsprotokollet och det elektriska gränssnittet regleras av en EN-standard kan utrustning från olika tillverkare enkelt blandas in i kundanpassade system.

Robust och tillförlitlig

Trådad M-Bus är en robust och väl beprövad teknologi. Eftersom den är baserad på trådbunden kommunikation är den högst tillförlitlig så länge kabeltråden inte blir förstörd. Nackdelen är att det kan vara för dyrt att dra kablage och därför används den mest för nybyggnation och sällan vid renoveringar.

  • Modul för trådad M-bus enligt EN 13757-2/3
  • Alla inställningar (primär och sekundär adress etc) finns i mätaren och kan programmeras med UltraAssist eller med mätarens knappar
  • Auto-baudrate, hastighet som mätaren skickar data med, medför plug and play av hastigheten för datapaketen.
  • Kan verifieras i fält med gratisprogrammet MBSheet

Vanliga frågor

Har M-Bus dubbelriktad kommunikation?

Ja, M-Bus ger möjlighet till dubbelriktad kommunikation vilket gör att det till exempel kan användas för effektstyrning.

Kan man använda batteridrivna mätare med trådad M-Bus?

Nej, tyvärr då behöver en annan kommunikationsteknologi användas. Till exempel trådlös M-Bus om den aktiva mottagningstiden per dag måste begränsas för att nå rimlig batterilivslängd.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!