NB-IoT

Kommunikation av mätdata

NB-Iot är en kommunikationsteknologi som använder sig av telekomoperatörernas mobilnät för att kommunicera mätdata mellan mätarna och energibolagens system. Data kan kommunicera ofta, med hög säkerhet samt med hög tillgänglighet. NB-IoT kommunikationen svarar väl upp mot de krav som energibolagen ställer på sin insamling av mätdata.

Beskrivning

Hög penetration och räckvidd

NB-IoT fungerar väl för att kommunicera mätdata då det är en teknik som har mycket hög penetration och räckvidd. Även mätare som är otillgängligt placerade till nås med denna teknik, tex i källare och i nya byggnader. Tillgängligheten kan i normalfall garanteras med över 99%. Det är dock viktigt att säkerställa med nätleverantören att servicenivån är lämplig även i landsbygdsområden.

Ekonomisk

NB-IoT är en ekonomisk kommunikationsteknik då användaren kan utnyttja telekomoperatörernas nät och inte behöver lägga resurser på egen infrastruktur. Dessutom är trafikkostnaderna för NB-IoT lägre än GPRS och som om det inte vore tillräckligt så har modulerna lägre pris än GPRS modulerna.

Energieffektivt

NB-IoT drar mindre energi, jämfört med GPRS, vilket innebär lägre el-kostnader och möjliggör hög batterilivslängd för mätarna.

Hög valfrihet för sändningsintervall och telegram

Som kund kan man välja mellan telegramformatet; JSON(text) eller M-Bus. Storleken på telegrammet är också valbart. Ytterligare en fördel med NB-IOT är möjligheten att ställa sändningsintervallet, tex en gång per dygn, en gång per timme eller till och med en gång var 15:de minut. I vissa fall kan man till och med gå ner till 5 minuters intervaller.

Momentanavläsningar och dubbelriktad kommunikation

TLS mätare använder sig av dubbelriktad NB-IoT kommunikation vilken möjliggör:

  • ändring av inställningar på distans (tex byta APN).
  • FOTA, firmware over the air, dvs fjärrledes uppdatering av mjukvara.
  • att anropa mätaren för att få in historiska mätdata (ca 20 veckors timvärden).

Ibland upplever kunder att de saknar möjligheten att kontakta mätaren för momentanavläsningar i lika hög grad som med GPRS. Med NB-IoT skickas mindre datapaket oftare. Det innebär att mätarna skickar mätdata varje timme eller så ofta som var 15:de minut i stället för en gång om dygnet som för GPRS. Därmed är det beräknat att momentavläsningar inte behövs i lika hög grad utan att den reguljära inhämtningen kan användas även vid olika typer av tester etc.

Hög säkerhet med krypterad data

De beprövade säkerhetsegenskaperna och säkerhetsstandarderna bidrar till bättre dataskydd, integritet och tillgänglighet och förhindrar obehörig åtkomst, manipulering av data och avbrott

NB-IoT kommunikation finns att få som komplett mätare från fabrik eller som separat modul för montering i befintliga mätare. Modulen monteras på modulplats 2 i UH50/UC50.

Enkel och säker installation med smidig app

  • ”One-Touch Commisioning” (OTC) konfigurering via NFC i smidig app.
  • Information om uppkoppling mot systemet fås omgående.
  • Inbyggd säkerhets- och behörighetskontroll med säker nyckelhantering.
  • Möjlighet till förkonfigurerade enheter från fabrik. Bara att starta upp i fält.

Vanliga frågor

Kan mätaren komma med kommunikationsmodulen färdiginstallerad?

Ja, det är det vanligaste för att slippa monteringsarbete samt manuell hantering av ELS-listor. Det underlättar även vid garantiärenden.

Är Telias nät driftsäkert?

Ja, 4G nätet är redo för NB-IoT trafik och det går att kontrollera Telias tillgänglighet för specifika områden för att säkerställa säker datainsamling.

Hur fungerar den dubbelriktade kommunikationen för NB-IoT?

Dubbelriktad kommunikation möjliggör:
ändring av inställningar på distans (tex byta APN).
FOTA, firmware over the air, dvs fjärrledes uppdatering av mjukvara.
att anropa mätaren för att få in historiska mätdata (ca 20 veckors timvärden).

Med NB-IoT skickas mätdata varje timme eller så ofta som var 15:de minut i stället för en gång om dygnet som för GPRS. Därmed är det beräknat att momentavläsningar inte behövs i lika hög grad utan att den reguljära inhämtningen kan användas för att tex ändra inställningar.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!