Analog

Kommunikation av mätdata

Analog kommunikation lämpar sig för tryck, flöde eller effekt till energibolagens produktionsanläggningar för att styra till exempel en pump. Modulen har två kanaler där man kan välja att få ut exempelvis flöde och effekt eller tryck. Analogmoduler erbjuder momentan styrning

Montering och programmering:

  • Modulen kan monteras på plats 1 och 2
  • 0/4-20 mA (0-10 V)
  • Matas externt med 24 V, OBS måste säkras med överströmsskydd!
  • Programmeras med UltraAssist

Vanliga frågor

Kan man styra momentant med analog?

Ja, , det går att styra momentant.

Hur programmeras analogmodulen?

Du använder mjukvaran UltraAssist och ett optiskt öga som köps från TLS.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!