UC50

Integreringsverk

 • Kompatibel med de flesta flödesmätarna på marknaden
 • 2 platser för kommmunikationsmoduler
 • NB-IoT, LoRA, trådad M-Bus, trådlös M-Bus, Analog, Modbus, Bacnet, Lon och Puls
 • Nätmatning eller batterimatning

Beskrivning

UC50 är ett fristående integreringsverk för mätning av värme och kyla som är kompatibel med de f lesta flödesgivarna på marknaden. Det går naturligtvis att kombinera med flödesgivaren 2WR7 från Landis+Gyr och 30D från Sonix.

UC50 ansluts enkelt till valfri flödesgivare med passiv pulsutgång. Pulstal väljs vid beställning eller i fält. Kontrollkabeln mellan i-verk och flödesmätare kan fås i olika längder för att möjliggöra metering på väggen en bit ifrån flödesmätare för att tex undvika kondens vid kylamätning.

UC50 har samma utseende och smarta funktioner som UH50. Till exempel två platser för kommunikationsmoduler som ger fördelen att energibolag kan erbjuda fastighetsägare en kommunikationsplats för att kommunicera mätdata till sina fastighetssystem.

Utmärkande egenskaper:

 • Flexibel användning
 • Kompatibel med de flesta flödesgivare
 • Värme
 • Kyla
 • Kombinerad värme/kyla
 • Vatten eller kylvätska tex glykolblandningar (Beställs då med annan artikelkod)
 • Montering i fram –eller returledning (ansluten flödesmätare)
Smart och flexibel kommunikation av mätdata
 • Två platser för kommunikationsmoduler möjliggör parallella kommunikationssätt
 • Välj mellan alla kommunikationstekniker: NB-IoT, LoRa WAN, trådad och trådlös M-Bus, (GPRS), Analog, Puls, Lon, Modbus och Bacnet.
 • Kommunikationsmoduler är färdigmonterade från fabrik men på äldre mätare kan man enkelt byta och göra inställningar i fält.
 • UC50 skickar all data som kan tänkas behövas: aktuellt förbrukningsvärde, månadsvisa värden, årsavläsningsdag samt felmeddelanden till valfritt system.
 • Upp till 24 fördefinierade händelser och larm.

Enkel installation och hantering

 • Monteringspositionen är valfri
 • Enkel och snabb att öppna och försluta och inga skruvar behövs
 • Automatisk självdiagnos och feldetektering
 • Kontrollkabeln, kabeln mellan i-verk och flödesmätare, kan fås i längderna: 1,5, 3 eller 5 meter.
 • Batteridriven upp till 16 år eller nätmatning 10 V / 24 V / 230 V.
 • Nätkabeln går att få i två olika längder: 1,5 eller 5 meter.
 • UC50 kan bestyckas med en reservdriftsmodul, vilken sörjer för drift av mätaren upp till 6 år vid spänningsbortfall.

Vanliga frågor

Vilka flödesmätare kan man använda UC50 till?

UC50 kan användas till de flesta flödesgivarna på marknaden. Det behövs en passiv flödesutgång och pulstal behöver väljas vid beställning.

Hur många kommunikationsplatser finns i UC50?

UC50 har plats för två kommunikationsmoduler så att data enkelt kan delas med tex fastighetsägaren.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!