Integritetspolicy


Information om hantering av personuppgifter

TLS värnar om din integritet och vi vill att du ska vara trygg när du lämnar eventuella personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med dina kontakter med oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter?

TLS Energimätning AB (TLS), Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm, org. nr. 556791-8114 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av TLS.

Vilka personuppgifter samlas in?

TLS samlar in kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer för potentiella kunder som är explicit intresserade av vår produkt.

Insamlad användardata

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats och uppgifter om besök på vår webbplats inklusive uppgifter om din dator eller enhet, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare samlas in i syfte att förhindra bedrägerier och för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering.

Analys

För trafikanalys på hemsidan använder vi oss av Google analytics insamlingsfunktion.

Tredje part

Ditt samtycke gäller för följande domäner: tls.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter och användardata används enligt nedan.

För att hindra dataintrång och missbruk av våra tjänster.

För att fullgöra företagets skyldighet enligt lag; avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från TLS och inte är registrerade som våra kunder.

För att göra uppdateringar av tjänster och produkter samt optimera den tekniska funktionaliteten i våra system.

För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post och post.

Säkerhet, inloggning och övervakning

Vår hemsida har ständig övervakning mot intrång. Sidan har tvåstegsverifiering vid inloggning för att på bästa sätt skydda våra uppgifter.

Klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig direkt till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.