Åldrande ledningsnät

Lyssna till flödet, lokalisera läckan!
Åldrande ledningsnät, svåra temperaturförhållanden, vibrationer orsakade av byggnadsarbeten – det finns många orsaker till läckor i vatteninfrastruktur. Tyvärr uppstår ofta läckor under ytan där ingen kan se dem förrän det är för sent. Miljarder droppar, miljoner kubikmeter dricksvatten går förlorade på grund av läckor varje år. Hur kan du minimera dessa förluster? Inte bara för att förhindra förlorade intäkter, utan också för att bevara den livsviktiga resursen, för att hålla dricksvatten rent och för att förhindra att byggnader och infrastruktur undermineras. Det finns ett smart sätt för vattenverk att säkerställa konstant läckagedetektering med minimal ansträngning. Det ska vi utforska.

Vatten är liv – och en grundläggande mänsklig rättighet
Utan vatten finns det ingen mat, ingen näring, ingen hälsa. Det är därför det sjätte målet för hållbar utveckling (SGD) i FN:s generalförsamlings resolution Agenda 2030 är ”rent vatten och sanitet.” Och ett mål med SDG 6 är att ”öka vattenanvändningseffektiviteten och säkerställa färskvattenförsörjningen.” Det efterlyser åtgärder som minskar vattenuttaget och säkerställer att vattnet används mer effektivt: till exempel inom jordbruk, industri och kommunal vattenförsörjning. En åtgärd för att uppnå detta är att minimera vattenförlusterna genom att upptäcka och åtgärda läckor i kommunala distributionsnät. Detta har en stor potential att spara vatten.

Medan konsumenter oroar sig över sin vattenanvändning som dusch, toalettspolning eller droppande kranar, är det mycket av den kommunala vattenförsörjningen som inte ens når dem: siffrorna varierar från land till land och stad till stad. Enligt en studie av OECD som omfattade över 40 städer världen över varierade läckagefrekvensen från 4 % i Amsterdam, Nederländerna, till 65 % i Tuxtla Gutiérrez, Mexiko. Hur mycket förlorar du i ditt distributionsområde?
Det är mycket vatten som varken tjänar ett syfte eller genererar intäkter. Men förutom att det slösas bort en värdefull resurs finns det också allvarliga hälsorisker: En studie från University of Sheffield visade att läckor potentiellt kan leda till att föroreningar kommer in i ledningsnätet och påverkar dricksvattnet. Så länge trycket i vattensystemet inte sjunker, förhindrar det läckande vattnet att något kommer in i det skadade röret. Men om det dynamiska trycket sjunker på grund av läckan, då ökar risken att föroreningar och bakterier tar sig in genom hålet. Ett annat problem med oupptäckta vattenläckor är risken att underskrida byggnader, gator och annan infrastruktur, vilket äventyrar säkerheten och välbefinnandet för lokalbefolkningen och/eller trafikanter.

Varför uppstår läckor?
I praktiken är många rör i drift i över 50 år, i materiel som var standard som järn, stål och förspänd betong. Men även ny materiel som rostfritt stål, PE, och PVC åldras, och slitage uppstår allt eftersom tiden går. Vilket gör rören mer sårbara för sprickor och läckor. Grundsättning, vibrationer, belastning orsakad av byggarbete och maskiner kan vara några av de orsaker som påverkar.
Samtidigt pressas ledningarna alltmer: Urbaniseringen gör att städerna ständigt växer och utvecklar nya bostadsområden och det kräver att ledningsnäten byggs ut. Som ett resultat ökar trycket i nätverket och med det belastningen som läggs på rören. Du kan föreställa dig resultatet i samband med åldrandet och andra potentiella faktorer.

Hur kan läckor upptäckas och lokaliseras?
Utbredda vattenöverförings- och distributionsnät omfattar otaliga grenar och många platser där sprickor kan uppstå. Och när de gör det är det i första hand obemärkt, gömt under jorden. Det blir sällan oönskade fontäner i trädgårdar eller olägliga pölar på gator eller trottoarer som indikerar att något är fel. Men även om vattenverken inser att de levererar mer vatten än vad konsumenterna får, kvarstår frågan: Varför och vart tar det saknade vattnet vägen? Finns det ett läckande rör, är det mer än en läcka i nätet, fungerar inte mätarna som de ska – eller är det vattenstöld?
Sökandet efter läckor görs ofta en eller två gånger per år, och det innebär mycket fotarbete och arbete i hela distriktet. Tekniker använder avlyssningsutrustning på stoppventiler eller på marken för att upptäcka läckor, eftersom vatten som läcker från ett trycksatt rör genererar akustiskt ljud. Om metallrör är inblandade är ljudet mer hörbart än med de PE- eller PVC-rör som används alltmer. För att undvika falska avläsningar orsakade av omgivande buller görs sökningen i allmänna utrymmen vanligtvis på natten vilket innebär mycket arbete och tid. På privat egendom är tillgången begränsad. Och om det bara görs en eller två gånger per år, lämnar det mycket tid för läckor att uppstå obemärkt. Det finns såklart fasta installerade övervakningssystem på marknaden som kan upptäcka läckor tidigare. Men beroende på rörmaterial och lokala förhållanden kan de också stöta på problem, inklusive att hitta de nödvändiga frekvensfiltren eller ljudhastigheten, vilket gör omfattande beräkningar och/eller dyr utrustning nödvändig.

Ett smartare sätt att lyssna på flödet
Tänk om kontinuerlig rörövervakning var mycket lättare? Tänk om den befintliga rörinfrastrukturen kunde lämnas nästan orörd när man installerar ett flertal läckagesensorer? Inga läckor skulle obemärkt gå förbi eftersom ljudet av läckande vatten inte skulle behöva resa långt innan det upptäcks av en av de nära placerade sensorerna.
En enkel men smart lösning är att utrusta vattenmätare med akustiska läckagedetektorer. Vattenmätare behövs i varje hushåll och måste bytas ut mot nya vart 10:e till 15:e år. De är integrerade i rören och är därför perfekt integrerade i nätverket – och det är idealiskt för att lyssna efter akustiskt läckage i rörnätet. Genom att byta ut gamla vattenmätare med nya med integrerad läckagedetektion säkerställs att nästan varje del av rörnätet täcks. Att kombinera en läckagedetektorenhet med en smart vattenmätare gör det ännu bättre: De trådlösa dataöverföringarna från den smarta mätaren kan även användas för att överföra läckagerelaterade data till vattenverket. Naturligtvis behöver läckagedetektorns strömförbrukning vara mycket låg, eftersom batteriet ska hålla tills mätaren byts ut.

Det är smart. Det är enkelt. Smarta mätare med integrerad läckagedetektering för distributionsnätet är nästa steg mot att stoppa läckageintäkter och säkerhet.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!