Nu söker vi nya medarbetare.

Välkommen Pernilla

Välkommen Pernilla!

Ny ekonomichef

Pernilla Möller har tillträtt sin tjänst som ny ekonomichef på TLS i februari 2017. Hon är 39 år och bor i södra Stockholm. Pernilla kommer närmast från Teletec där hon också jobbat med ekonomi. Pernilla ansvarar för ekonomin i våra bolag i Sverige, Norge och Danmark. På fritiden älskar Pernilla att bl.a. träna.

TLS Energimätning AB startade 2009 och förser Sveriges, Norges och Danmarks värmeverk med mätare och mätutrustning från Landis+Gyr m.fl.  för mätning av energikonsumtion och flöden. TLS har leveransavtal med de flesta värmeverken i Sverige. TLS omsatte under 2016 drygt 50 miljoner på den skandinaviska marknaden

Share this post