Ny hos TLS!

Välkommen Kinnda

Kinn­da Kino bör­ja­de hos oss den 1 okto­ber. Kinn­da arbe­tar halv­tid som eko­no­mi­as­si­stent. Den and­ra hal­van av hen­nes arbets­tid ägnas åt att skö­ta eko­no­min i ett bil­fö­re­tag. Kinn­da kom­mer att admi­ni­stre­ra eko­no­min i både Sve­ri­ge och Nor­ge.

Kinnda Kino
Kinn­da KinoAdmi­nist­ra­tion
+46 (0)8 400 208 45