Ny hos TLS!

Välkommen Kinnda

Kinnda Kino började hos oss den 1 oktober. Kinnda arbetar halvtid som ekonomiassistent. Den andra halvan av hennes arbetstid ägnas åt att sköta ekonomin i ett bilföretag. Kinnda kommer att administrera ekonomin i både Sverige och Norge.

Kinnda Kino
Kinnda KinoAdministration
+46 (0)8 400 208 45