Dokument: TLS utbildningsdagar 2019

Vi på TLS tac­kar alla del­ta­ga­re och före­lä­sa­re som del­tog på våra utbild­nings­da­gar 2019. Vill du repe­te­ra någon av pre­sen­ta­tio­ner­na så kan du läsa ige­nom och lad­da ner dem via vår por­tal här nedan.