Nu söker vi nya medarbetare.

Välkommen Kinnda

Välkommen Kinnda!

Kinnda Kino började hos oss den 1 oktober. Kinnda är 33 år och arbetar halvtid som ekonomi-assistent. Den andra halvan av hennes arbetstid ägnas åt att sköta ekonomin i ett bilföretag. Kinnda kommer att administrera ekonomin i både Sverige, Norge och Danmark

TLS Energimätning AB startade 2009 och förser Sveriges, Norges och Danmarks värmeverk med mätare och mätutrustning från Landis+Gyr m.fl.  för mätning av energikonsumtion och flöden. TLS har leveransavtal med de flesta värmeverken i Sverige. TLS omsatte under 2016 drygt 50 miljoner på den skandinaviska marknaden

Share this post