Styrelse

Peter Tennhagen

Ordförande

Peter Tennhagen är ekonom med marknads-föring som specialitet och har erfarenhet från ett flertal branscher. Peter har undervisat på Berghs School of Communication. Efter många år i Q-Management, ett bolag specialiserat på turn-arounds, kom han till Metrima-koncernen och blev där chef för SVM. Peter Tennhagen var med och grundade TLS Energimätning. Peter är idag bolagets arbetande styrelseordförande.

Claes Rudling

Ordinarie ledamot

Claes Rudling är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har arbetat som företagsledare i internationell miljö, i såväl stora som små företag. Han har en bred branscherfarenhet inom verkstadsindustri, energi, marin och spelindustrin. Claes var tidigare CEO för Metrima-gruppen och en av pionjärerna inom AMR-verksamheten i Sverige.

Nils Rex

Ordinarie ledamot

Nils Rex är styrelsens expert på mätsystem. Nils har lång erfarenhet inom energibranschen i olika chefsroller. Han började sin yrkesbana hos Ericsson och var därefter försäljningschef hos Enermet Sverige i 15 år. Nils är en av grundarna till systemföretaget Aidon, bildat 2005, där visionen var att utveckla smarta mätsystem genom en öppen teknologi samt applikationer för ”Smart Grid”.

Tommy Skeppstedt

Ordinarie ledamot

Tommy Skeppstedt har jobbat med energi i hela sitt liv. Han utbildade sig till elinstallatör för både låg- och högspänning och jobbade som installatör hos Oxelö Energi i 18 år och därefter ABB CeWe. Tommy gick år 2000 över till värmesidan genom anställning hos SVM, där han var försäljningschef till 2009. Tommy Skeppstedt var med och grundade TLS Energimätning 2009 och är idag bolagets VD.

Jonas Ljungdahl

Ordinarie ledamot

Jonas Ljungdahl är ekonom från Uppsala Universitet, men även utbildad i Singapore och Beijing. Han har under flera år arbetat med försäljning av systemlösningar sedan utbildningen, först hos Spectra Systems och därefter hos Telia. Jonas kom till Metrima-koncernen 2007, först som Key Account Manager hos dotterbolaget Home Solutions, för att därefter gå över till värmesidan hos SVM. Jonas Ljungdahl var med och grundade TLS Energimätning 2009 och är bolagets försäljningschef i 3 länder