Nu söker vi nya medarbetare.

Styrelse

Anders Claeson

Ordförande

Anders är vice verkställande direktör på Addtech AB och styrelsemedlem i Addtech AB:s samtliga nordiska bolag. Anders har en maskinteknisk bakgrund samt en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Under 30 års tid har han innehaft flera olika chefsbefattningar såsom VD i flera bolag riktade mot olika branscher, delkoncerns- samt affärsområdesansvar, styrelsemedlem i bolag i samtliga nordiska länder samt på internationell bas.

Peter Tennhagen

Ordinarie ledamot / VD

Peter Tennhagen är ekonom med marknadsföring som specialitet och har erfarenhet från ett flertal branscher. Efter många år i Q-Management, ett bolag specialiserat på turn-arounds, kom han till Metrima-koncernen och blev där chef för SVM. Peter har undervisat på Berghs School of Communication. Peter Tennhagen var med och grundade TLS Energimätning.

Claes Rudling

Ordinarie ledamot

Claes Rudling är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har arbetat som företagsledare i internationell miljö, i såväl stora som små företag. Han har en bred branscherfarenhet inom verkstadsindustri, energi, marin och spelindustrin. Claes var tidigare CEO för Metrima-gruppen och en av pionjärerna inom AMR-verksamheten i Sverige.

Nils Rex

Ordinarie ledamot

Nils Rex är styrelsens expert på mätsystem. Nils har lång erfarenhet inom energibranschen i olika chefsroller. Han började sin yrkesbana hos Ericsson och var därefter försäljningschef hos Enermet Sverige i 15 år. Nils är en av grundarna till systemföretaget Aidon, bildat 2005, där visionen var att utveckla smarta mätsystem genom en öppen teknologi samt applikationer för ”Smart Grid”.

Claus Nielsen

Ordinarie ledamot

Claus är utbildad exporttekniker i Danmark och vidareutbildad i General Management from IESE Business School – University of Navarra. Han har 17 års erfarenhet som VD och styrelsemedlem i danska och internationella företag, vilket har givit honom har stor kunskap av företagens hela värdekedja, olika affärsmodeller och varierande företagsstrukturer. Claus är affärsområdeschef för Process Technology på Addtech AB