Styrelse

Claus Nielsen
Claus NielsenOrdförande
Claus är utbildad exporttekniker i Danmark och vidareutbildad i General Management from IESE Business School – University of Navarra. Han har 17 års erfarenhet som VD och styrelsemedlem i danska och internationella företag, vilket har givit honom har stor kunskap av företagens hela värdekedja, olika affärsmodeller och varierande företagsstrukturer. Claus är affärsområdeschef för Process Technology på Addtech AB
Lars Furugren
Lars FurugrenOrdinarie ledamot
Lars är idag VD på OmniProcess AB, en del av Addtech AB:s affärsområde Industrial Process. Han har en masterexamen i fysik från Uppsala Universitet. Lars har en lång erfarenhet av försäljning inom mät- och analysteknikbranschen, både i Sverige och internationellt. Yrkeslivet startade på National Instruments där han jobbat inom teknik och försäljning och sedermera General Manager. Därefter följde ledande roller med fokus på försäljning av högteknologiska system. Innan Addtech var han ansvarig för LECO Corporations nordiska enhet som förser industriella kemiska laboratorier med analysinstrument.
Nils Rex
Nils RexOrdinarie ledamot
Nils Rex är styrelsens expert på mätsystem. Nils har lång erfarenhet inom energibranschen i olika chefsroller. Han började sin yrkesbana hos Ericsson och var därefter försäljningschef hos Enermet Sverige i 15 år. Nils är en av grundarna till systemföretaget Aidon, bildat 2005, där visionen var att utveckla smarta mätsystem genom en öppen teknologi samt applikationer för ”Smart Grid”.
Claes Rudling
Claes RudlingOrdinarie ledamot
Claes Rudling är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har arbetat som företagsledare i internationell miljö, i såväl stora som små företag. Han har en bred branscherfarenhet inom verkstadsindustri, energi, marin och spelindustrin. Claes var tidigare CEO för Metrima-gruppen och en av pionjärerna inom AMR-verksamheten i Sverige.