Styrelse

Anders Claeson
Anders ClaesonOrdförande
Anders är vice verkställande direktör på Addtech AB och styrelsemedlem i Addtech AB:s samtliga nordiska bolag. Anders har en maskinteknisk bakgrund samt en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Under 30 års tid har han innehaft flera olika chefsbefattningar såsom VD i flera bolag riktade mot olika branscher, delkoncerns- samt affärsområdesansvar, styrelsemedlem i bolag i samtliga nordiska länder samt på internationell bas.
Claes Rudling
Claes RudlingOrdinarie ledamot
Claes Rudling är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har arbetat som företagsledare i internationell miljö, i såväl stora som små företag. Han har en bred branscherfarenhet inom verkstadsindustri, energi, marin och spelindustrin. Claes var tidigare CEO för Metrima-gruppen och en av pionjärerna inom AMR-verksamheten i Sverige.
Nils Rex
Nils RexOrdinarie ledamot
Nils Rex är styrelsens expert på mätsystem. Nils har lång erfarenhet inom energibranschen i olika chefsroller. Han började sin yrkesbana hos Ericsson och var därefter försäljningschef hos Enermet Sverige i 15 år. Nils är en av grundarna till systemföretaget Aidon, bildat 2005, där visionen var att utveckla smarta mätsystem genom en öppen teknologi samt applikationer för ”Smart Grid”.
Claus Nielsen
Claus NielsenOrdinarie ledamot
Claus är utbildad exporttekniker i Danmark och vidareutbildad i General Management from IESE Business School – University of Navarra. Han har 17 års erfarenhet som VD och styrelsemedlem i danska och internationella företag, vilket har givit honom har stor kunskap av företagens hela värdekedja, olika affärsmodeller och varierande företagsstrukturer. Claus är affärsområdeschef för Process Technology på Addtech AB