Produktinformation CMi6110

NB-IoT kommunikationsmodul CMi6110 generation 2 ersätter den föregående modellen (gen. 1). I uppstartsskedet finns modellen tillgänglig enbart i nätmatad version. NB-IoT modulens funktion förblir densamma. Det är huvudsakligen två detaljer som skiljer gen. 2 från gen.1: Geometrin på antennanslutningen/-kontakten samt SIM-kortets storlek. Detaljerad information går att hitta i den nya produktmanualen som ligger i förpackningen tillsammans med produkten. Orderbeteckningen för UH50 respektive UC50 med fabriksinstallerad kommunikationsmodul förblir oförändrad.

Läs hela texten här.