Nu söker vi nya medarbetare.
UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

Värmemätaren UH50 från Landis+Gyr mäter noggrant med ultraljudsteknik och har flera olika kommunikations-möjligheter, bl.a. M-Bus, trådlös M-Bus och GPRS. UH50 finns både som värmemätare och som kylmätare.

<< Klicka för större bild

 

UH50-mätaren kombinerar modern microprocessor-teknik med innovativ ultraljudsteknik (ultraljudsbaserad mätteknik) och utan rörliga delar. Det gör mätaren robust, fri från slitage och till stor del underhållsfri. God noggrannhet och precision över lång tid säkerställer rättvis fördelning av energikostnader.

Mängden energi som avges eller upptas som värme från vattnet i systemet är proportionellt mot temperatur-differensen i framledning och retur, samt flödesvolymen.

Ultraljudsteknik.

Vattenflödet mäts med en ultraljudspuls (ultraljudsteknik)som sänds ut i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden som pulsen tar för att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större.
Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid. Temperatur för framledning och retur mätes med motståndsgivare i platina. Vattenvolymen och temperaturdifferensen multipliceras sedan och summeras över tid. Mängden termisk energi som mäts registreras visas på displayen i enheterna kWh, MWh, MJ eller GJ.

Tekniska data

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering

Elektronisk enhet
Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C

Temperaturgivare
Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd)
0…180°C (>= 100 mm längd)

Samtliga flödesmätare
(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)
Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25

Övrig information

Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.

Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Typgodkännanden

EC type- examination certificate

DE-06-MI004-PTB018

EC Draft Test Certificate

DE-07-MI004-PTB010

EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)

DE-08-MI004-PTB017

Certificate recognising the quality management system

DE-12-AQ-PTB006MID

Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Dokument

Installation- och servicemanual

Instruktionsmanual

Projekterings-anvisning

Produktkontakt

Jonas Ljungdahl

Teknisk support

+46 (0) 73-523 52 97

jonas.ljungdahl@tls.se