///UH50, värmemätning och kylmätning med GPRS

UH50, värmemätning och kylmätning med GPRS

Trådlös värmemätning för enkel kommunikation. UH50 med inbyggd GPRS-modul är en lättinstallerad, driftsäker och kostnadseffektiv lösning för kommunikation av mätvärden. Enheten använder öppna protokoll vilket gör att den snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. Den är flexibel och kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket innebär att monteringsplatsen inte behöver besökas vid uppdatering. Välkommen till framtidens värmemätning och kylmätning.

Beskrivning

Den integrerade lösningen UH50 – GPRS för värmemätning och kylmätning minskar mängden utrustning som behövs i fält, vilket sänker kostnaden för både installation och uppstart. Inga kablar, fristående terminaler eller routrar behövs.

UH50-GPRS använ­der öpp­na pro­to­koll, vil­ket gör den lätt att inte­gre­ra med oli­ka fak­tu­re­rings och rap­port­sy­stem. Enhe­ten för vär­me­mät­ning kom­mu­ni­ce­rar via GSM och 
TCP med alla pro­gram­va­ror 
som stö­der M‑busstandarden. Den kan lad­da upp filer med mät­vär­den som leve­re­ras med e‑post. Tack vare e‑postfunktionen mini­me­ras pro­blem med brand­väg­gar och imple­men­te­ring i befint­lig IT-struk­tur.
UH50 – GPRS fun­ge­rar i ett brett utbud av kundin­stal­la­tio­ner. Du kan väl­ja hur mät­vär­de­na skall pre­sen­te­ras för just dina behov och krav. Nya funk­tio­ner kan enkelt läg­gas till en instal­la­tion via den fjärr­styr­da upp­da­te­rings­funk­tio­nen.

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering
Elektronisk enhet
Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C
Temperaturgivare
Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd) 0…180°C (>= 100 mm längd)
Samtliga flödesmätare
(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)
Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102
Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.
Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Dokument

Pro­dukt­blad UH50 — GPRS
Jonas Ljungdahl
Jonas Ljung­dahlTek­nisk sup­port
+46 (0) 73–523 52 97