UH50, värmemätning och kylmätning med GPRS

Trådlös värmemätning för enkel kommunikation. UH50 med inbyggd GPRS-modul är en lättinstallerad, driftsäker och kostnadseffektiv lösning för kommunikation av mätvärden. Enheten använder öppna protokoll vilket gör att den snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. Den är flexibel och kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket innebär att monteringsplatsen inte behöver besökas vid uppdatering. Välkommen till framtidens värmemätning och kylmätning.

Beskrivning

Den integrerade lösningen UH50 – GPRS för värmemätning och kylmätning minskar mängden utrustning som behövs i fält, vilket sänker kostnaden för både installation och uppstart. Inga kablar, fristående terminaler eller routrar behövs.

UH50-GPRS använder öppna protokoll, vilket gör den lätt att integrera med olika fakturerings och rapportsystem. Enheten för värmemätning kommunicerar via GSM och 
TCP med alla programvaror 
som stöder M-busstandarden. Den kan ladda upp filer med mätvärden som levereras med e-post. Tack vare e-postfunktionen minimeras problem med brandväggar och implementering i befintlig IT-struktur.
UH50 – GPRS fungerar i ett brett utbud av kundinstallationer. Du kan välja hur mätvärdena skall presenteras för just dina behov och krav. Nya funktioner kan enkelt läggas till en installation via den fjärrstyrda uppdateringsfunktionen.

Kontakta oss!

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering
Elektronisk enhet
Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C
Temperaturgivare
Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd) 0…180°C (>= 100 mm längd)
Samtliga flödesmätare
(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)
Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102
Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.
Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Dokument

Produktblad UH50 – GPRS
Driftsanvisningar UC50
Projekteringsanvisning
Installations- och servicemanual
Produktbeskrivning
Modul för analogutgång UH50/UC50
Modul för pulsutgång UH50/UC50
Modul för M-Bus UH50/UC50
Modul för trådlös M-Bus UH50/UC50
Modul för Modbus UH50/UC50
Modul för Bacnet UH50/UC50
Modul för NB-IoT UH50/UC50
Modul för LoRaWAN UH50/UC50
Modul för GPRS UH50/UC50
Teknisk support
Robert Eklund
Robert EklundProduktchef
+46 (0) 736 461 605
Till toppen