UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

Värmemätaren UH50 från Landis+Gyr mäter noggrant med ultraljudsteknik och har flera olika kommunikations-möjligheter, bl.a. M-Bus, trådlös M-Bus och GPRS. UH50 finns både som värmemätare och som kylmätare.

Beskrivning

UH50-mätaren kombinerar modern microprocessor-teknik med innovativ ultraljudsteknik (ultraljudsbaserad mätteknik) och utan rörliga delar. Det gör mätaren robust, fri från slitage och till stor del underhållsfri. God noggrannhet och precision över lång tid säkerställer rättvis fördelning av energikostnader.
Mängden energi som avges eller upptas som värme från vattnet i systemet är proportionellt mot temperatur-differensen i framledning och retur, samt flödesvolymen.

Ultraljudsteknik.

Vattenflödet mäts med en ultraljudspuls (ultraljudsteknik)som sänds ut i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden som pulsen tar för att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid. Temperatur för framledning och retur mätes med motståndsgivare i platina. Vattenvolymen och temperaturdifferensen multipliceras sedan och summeras över tid. Mängden termisk energi som mäts registreras visas på displayen i enheterna kWh, MWh, MJ eller GJ.

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering
Elektronisk enhet
Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C
Temperaturgivare
Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd) 0…180°C (>= 100 mm längd)
Samtliga flödesmätare
(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)
Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102
Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.
Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Dokument

Installation- & servicemanual
Instruktionsmanual
Projekteringsanvisning
Modul för analogutgång UH50/UC50
Modul för pulsutgång UH50/UC50
Modul för M-Bus UH50/UC50
Modul för trådlös M-Bus UH50/UC50
Modul för Modbus UH50/UC50
Modul för Bacnet UH50/UC50
Modul för NB-IoT UH50/UC50
Modul för LoRaWAN UH50/UC50
Modul för GPRS UH50/UC50
Teknisk support
Ylva Fallqvist
Ylva FallqvistProduktchef
Vxl +46(0)8 400 208 45
Till toppen