UH50, värmemätare och kylmätare

ULTRAHEAT 50, UH50, är en värme-, kyl- eller kombinerad värme- och kylmätare.
UH50 är en av marknadens mest avancerade hybridmätare och är speciellt utformad för snabb och enkel montering. Till UH50 kan de flesta kommunikationstekniker användas och med två kortplatser kan mätdata enkelt delas med fastighetsägare. Detta är bara några av anledningarna till att UH50 är marknadens mest använda mätare.

Beskrivning

En av marknadens mest avancerade hybridmätare

UH50 kombinerar modern mikroprocessorteknik med noggrann ultraljudsbaserad
mätteknik. God noggrannhet och precision över lång tid säkerställer en rättvis fördelning av energikostnader.

UH50 har en detaljerad loggbok som kan läsas via optointerface med servicemjukvara för lagring av mätvärden.

PappaWin/UltraAssist eller via Mbus. Händelser, driftinformation och ändringar i mätaren registreras och därmed är en detaljerad dagbok över mätarens livstid garanterad. Alla händelser som t.ex. larm, manipulation av temperaturgivare mm registreras med tid och datum.

Upp till 24 fördefinierade händelser och larm.

UH50 lagrar 18 månaders historisk mätdata i mätaren till exempel värden för energi, volym, maxvärden för flöde, effekt samt temperatur med tid och datum. Dessa kan hämtas ut lokalt med ultrassist.

En extra kommunikationsplats för fastighetsägaren

UH50 är speciellt omtyckt då det finns två platser för kommunikationskort/moduler. Detta ger fördelen att energibolag kan erbjuda fastighetsägare en kommunikationsplats för att kommunicera mätdata till sina fastighetssystem. Detta har med åren kommit att bli allt viktigare och är kanske den främsta anledningen till att UH50 har blivit en av Sveriges mest använda mätare.

Enkel och snabb montering

UH50 är även mycket omtyckt för sin enkla montering och servicehantering. Mätaren är enkel och snabb att öppna och försluta och inga skruvar behövs. Det finns även gott om utrymme i mätaren vilket underlättar vid service, revision och byte av
kommunikationsmoduler. Kontrollkabeln mellan i-verk och flödesmätare kan fås i längderna; 1,5, 3 eller 5 meter. Med en längre kontrollkabel finns möjligheten att montera i-verket på väggen en bit ifrån flödesmätare om så skulle önskas.

UH50 kan försörjas antingen med batteri eller med nätmatning. Batteridriven upp till 16 år eller 24 V AC/DC till 230 V. Nätkabeln går att få i två olika längder; 1,5 eller 5 m.

Robust och underhållsfri konstruktion

Mätaren saknar rörliga delar vilket gör mätaren robust, fri från slitage och till stor del
underhållsfri.

UH50 egenskaper

 • Noggrann, säker och hållbar
 • L+G ultraljudsteknologi, beprövad – exakt – stabil.
 • Inga rörliga delar vilket gör att det inte uppstår något mekaniskt slitage
 • Fullmetallrör som är resistent mot nedsmutsning (DuraSurfaceTM)
 • Enkel installation och hantering
 • Inga raka rörpartier behövs vilket spar både utrymme och kostnader
 • Enkel att arbeta med, gott om utrymme i mätaren och enkel att öppna/försluta
 • Enkel manövrering med två knappar
 • Modulerna kan beställas i mätaren från fabrik eller köpas separat och monteras av kund
 • Modulerna är lätta att installera med plug and play
 • Intelligent Loggbok ingår som standard
 • Datalogger för övervakning
 • Automatisk självdiagnos och feldetektering
 • Två platser för kommunikationsmoduler möjliggör parallella kommunikationssätt
 • Batteridriven upp till 16 år eller 24 V AC/DC till 230 V

UH50 är naturligtvis MID-godkänd.

Kontakta oss!

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering
Elektronisk enhet
Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C
Temperaturgivare
Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd) 0…180°C (>= 100 mm längd)
Samtliga flödesmätare
(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)
Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102
Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.
Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Dokument

Installation- & servicemanual
Instruktionsmanual
Projekteringsanvisning
Modul för analogutgång UH50/UC50
Modul för pulsutgång UH50/UC50
Modul för M-Bus UH50/UC50
Modul för trådlös M-Bus UH50/UC50
Modul för Modbus UH50/UC50
Modul för Bacnet UH50/UC50
Modul för NB-IoT UH50/UC50
Modul för LoRaWAN UH50/UC50
Modul för GPRS UH50/UC50
Teknisk support
Robert Eklund
Robert EklundProduktchef
+46 (0) 736 461 605
Till toppen