UC50 värmemätare och kylmätare

Värmemätare – kylmätare, ett fristående integreringsverk för mätning av värme och kyla. Värmemätare och kylmätaren UC50 är kompatibel med de flesta flödesgivarna på marknaden. UC50 har även plats för två kommunikationsmoduler, med en mängd kommunikationssätt att välja mellan till exempel M-Bus, trådlös M-Bus, GPRS, LON, Modbus, pulssignal samt analogsignal.

Beskrivning

Integreringsverket UC50 är avsett för mätning av värme och kyla. Volymen registreras genom pulser från flödesgivaren och temperaturer i fram – och returledning avläses med motståndsgivare i platina. UC50 räknar fram vattenvolym och skillnaden i temperatur mellan framledning och returledning och summerar över tiden. UC50 räknar sedan ut mängden termisk energi som förbrukats. Mätaren har miljöklass A (EN1434). Mekanisk klass M1 (2004/22/EG)samt elektromagnetisk klass E1 (2004/22/EG). Kapsling IP 54 enl. EN60529.

Miljöklass A (EN1434)
Mekanisk klass M1 (2004/22/EG)
Elektromagnetisk klass E1 (2004/22/EG)
Omgivande luftfuktighet <93 %
Förvaringstemperatur -20 till 60 °C
Max. höjd 2000 m ö h
Omgivningstemperatur 5 till 55 °C
Kapsling IP 54 enl. EN60529
Tröskelvärde ∆T 0,2 K
Temperaturskillnad ∆T 3 K till 120 K
Temperaturområde 0…180 °C
Givare, typ Pt500 el PT100
Givarkabel längd max. 10 m
Batteri 3,6 V DC Lithium
Nätdrift 230/110 V AC, 24 V AC/DC
Effekt in <0,8 V
Puls in IB/IC (EN 1434)
Pulslängd min. 10 ms
Pulsfrekvens max. 50 Hz
Pulskabel längd max. 20 m
EC type- examination certificate
DE-11-MI004-PTB035
DE-11-MI004-PTB036
Certificate recognising the quality management system
DE-M-AQ-PTB006
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Dokument

Driftsanvisningar UC50
Projekteringsanvisning
Installations- och servicemanual
Produktbeskrivning
Modul för analogutgång UH50/UC50
Modul för pulsutgång UH50/UC50
Modul för M-Bus UH50/UC50
Modul för trådlös M-Bus UH50/UC50
Modul för Modbus UH50/UC50
Modul för Bacnet UH50/UC50
Modul för NB-IoT UH50/UC50
Modul för LoRaWAN UH50/UC50
Modul för GPRS UH50/UC50
Teknisk support
Ylva Fallqvist
Ylva FallqvistProduktchef
Vxl +46(0)8 400 208 45
Till toppen