UC50 Integreringsverk

UC50 är ett fristående integreringsverk för mätning av värme och kyla som är kompatibel med de flesta flödesgivarna på marknaden. Det går naturligtvis att kombinera med flödesmätaren 2WR7 från Landis+Gyr och 30D från Sonix. UC50 har samma utseende som UH50.

Kategori:

Beskrivning

UC50 tar emot volympulser från en flödesgivare och temperaturer från anslutna temperaturgivare och räknar ut energimängden. Det kan användas för att beräkna energi med andra medium än vatten, tex glykolblandningar men beställs då med en speciell artikelkod.

En extra kommunikationsplats för fastighetsägaren

UC50 har två platser för kommunikationskort/moduler. Detta ger fördelen att energibolag kan erbjuda fastighetsägare en kommunikationsplats för att kommunicera mätdata till sina fastighetssystem. Detta har med åren kommit att bli allt viktigare och är kanske den främsta anledningen till UC50 blivit så populär.

Enkel och snabb montering

UC50 är enkel och snabb att öppna och försluta, inga skruvar behövs. Det finns även gott om utrymme inuti UC50 vilket underlättar vid service, revision och byte av kommunikationsmoduler.
Kontrollkabeln, kabeln mellan i-verk och flödesmätare, kan fås i längderna; 1,5, 3 eller 5 meter. Med en längre kontrollkabel finns möjligheten att montera i-verket på väggen en bit ifrån flödesmätare om så skulle önskas.

UH50 kan försörjas antingen med batteri eller med nätmatning. Batteridriven upp till 16 år eller 24 V AC/DC till 230 V. Nätkabeln går att få i två olika längder; 1,5 eller 5 meter.

UC50 integreringsmätare kan beställas för:

  • Värme
  • Kyla
  • Kombinerad värme/kyla
  • Vatten eller kylvätska tex glykolblandningar
  • Montering i fram– eller returledning (ansluten flödesmätare)

Kontakta oss!

Till toppen