Trådlös M-Bus – WZU-RF

Trådlös M-Bus är radioversionen av M-Bus standarden. Det vill säga att datakodningen görs på samma sätt som för M-Bus, men data överförs i stället via radio på det olicensierade frekvensbandet (868 MHz i Europa). Trådlös M-Bus används av både energibolag och fastighetsägare.

Kategori:

Beskrivning

Väl anpassad för mätdata, men ej möjligt med effektstyrning

Trådlös M-Bus är en vanlig, beprövad teknologi och även om bandbredden är låg är den väl anpassad för att skicka frekventa meddelanden med sensor- eller mätardata. Dock går M-Bus protokollen inte att skicka i samma omfattning som med trådad M-Bus och därmed kan man till exempel inte köra effektstyrning.

Ger möjlighet till batteridrivna mätare

I motsats till trådbunden M-Bus kan även batteridrivna mätare användas även om den aktiva mottagningstiden per dag måste begränsas för att nå rimlig batterilivslängd.

Risk för höga kostnader för att bygga och driva eget radionät

Fördelen är att man slipper att dra kablage men nackdelen är att det behövs resurser för att bygga ett eget radionät vilket ofta är mindre kostnadseffektivt än att till exempel använda teleoperatörernas existerande nät. Som med all radioteknik som använder de olicensierade frekvensbanden kan den även drabbas av störningar från andra radioenheter och signalen kan försvagas av fysiska föremål mellan sändare och mottagare. Det kan medföra ökade kostnader för infrastruktur.

  • Modul för trådlös M-bus, 868 MHz, enligt EN13757-4 och OMS
  • Monteras på modulplats 2
  • Intern eller extern antenn
  • T1 mode
  • Öppna protokoll, valfri kryptering
  • Valbart sändningsintervall (minst var 12:e sekund för nätmatad mätare)

Kontakta oss!

Till toppen