Trådad M-Bus – WZU-MB G4

M-Bus är en trådbunden kommunikationsteknik som används för fjärravläsning av till exempel mätare för el, vatten, värme och temperatur. Trådad M-Bus lämpar sig väl för både energibolag och energibolagens kunder.

Kategori:

Beskrivning

Möjliggör dubbelriktad kommunikation

M-Bus kan kommunicera till exempel effekt, flöde och temperatur. Trådad M-Bus ger möjlighet till dubbelriktad kommunikation vilket gör att det kan användas för effektstyrning. M-Bus kan även användas för styrning och övervakning av processer.

M-Bus ofta använd för fastighetssystem

Det är väldigt vanligt att använda trådad M-Bus som kundutgång. Eftersom kommunikationsprotokollet och det elektriska gränssnittet regleras av en EN-standard kan utrustning från olika tillverkare enkelt blandas in i kundanpassade system.

Robust och tillförlitlig

Trådad M-Bus är en robust och väl beprövad teknologi. Eftersom den är baserad på trådbunden kommunikation är den högst tillförlitlig så länge kabeltråden inte blir förstörd. Nackdelen är att det kan vara för dyrt att dra kablage och därför används den mest för nybyggnation och sällan vid renoveringar.

  • Modul för trådad M-bus enligt EN 13757-2/3
  • Alla inställningar (primär och sekundär adress etc) finns i mätaren och kan programmeras med UltraAssist eller med mätarens knappar
  • Auto-baudrate, hastighet som mätaren skickar data med, medför plug and play av hastigheten för datapaketen
  • Kan verifieras i fält med gratisprogrammet MBSheet

Kontakta oss!

Till toppen