Temperaturgivare för 2-trådsmätning, klass B 

Alla tempgivare från Landis+Gyr är 2-tråds kabelgivare, klass B.

Temperaturgivare för 2- eller 4-trådsmätning, klass B eller AA – TSH H2

TSH är Teletrans parade kabelgivare med kopplingshuvud. De är speciellt lämpade för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärrvärmesystem. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500.

Kategori:

Beskrivning

Valbar noggranhetsklass och instickslängd

Givaren är tillverkad med platinaelement Pt100, Pt500 eller Pt1000 och är utrustad med kopplingsplint för tvåtrådsmätning (TSH 202) eller för fyrtrådsmätning (TSH 204). Givarna kan fås med noggrannhetsklass B eller AA. Varje givare är inkapslad i rostfritt stål med insticksdjup som varierar från 65 till 450mm i 5mms steg.
Valbar kabellängd H3

PT500 tillåter längre kabellängd än PT100 och 4-tråd tillåter längre kabellängd än 2-tråd.

TSH 202 och 204 uppfyller högt ställda metrologiska krav

Givarna levereras parvis och uppfyller de metrologiska kraven för värmemätare avsedda för vatten. Vid parning erhålles ökad noggrannhet då endast 66 % av tillåten felmarginal nyttjas i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2004/22/EGommätinstrument daterat 31 mars 2004.

Märkta för att underlätta montering

För enkel montering är givarna märkta med röd etikett (framledning) respektive blå etikett (returledning). Kopplingshuvudena är också färgmarkerade.

Kontakta oss!

Till toppen