Temperaturgivare för 2-trådmätning – TS200

TS200 är Teletrans kabelgivare för 2-trådsmätning. Temperaturgivarna är avsedda för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärrvärmesystem. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500. TS 200 kan användas med dykrör av varierande längd.

Kategori:

Beskrivning

TS200 uppfyller högt ställda metrologiska krav

Givarna levereras parvis och uppfyller de metrologiska kraven för värmemätare avsedda för vatten. Vid parning erhålles ökad noggrannhet då endast 66 % av tillåten felmarginal nyttjas i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2004/22/EGommätinstrument daterat 31 mars 2004.

Enkel montering

För enkel montering är givarna märkta med röd etikett (framledning) respektive blå etikett (returledning). Kabelsändarna är också färgmarkerade för snabb anslutning till värmemätaren. Kabellängderna tillåter montering i dykrör för alla rördiametrar.

Kontakta oss!

Till toppen