///QP150 värmemätare, kylmätare eller fristående flödesgivare

QP150 värmemätare, kylmätare eller fristående flödesgivare

Nya QP150, med DN150, och nominellt flöde. QP150 finns både som värme- och/eller kylmätare eller som fristående flödesgivare. Utmärkande för QP150 är den utbytbara mätinsatsen; vid mätarbyte eller återkommande kontroll behöver bara den lätta mätinsatsen bytas ut, detta görs enkelt av en person. Rördelen kan sitta permanent i systemet, vilket sparar både tid och resurser. Rördel såväl som mätinsats utgörs av högkvalitativt rostfritt stål.

Beskrivning

• L+G ult­raljudstek­no­lo­gi, beprö­vad – exakt – sta­bil.
• Under­hålls­fri – inga rör­li­ga delar.
• Enkelt att byta mäta­re då enbart mätin­sat­sen byts – inga spe­ci­al­verk­tyg krävs.
• Låga drifts – och ersätt­nings­kost­na­der.
• Hög­kva­li­ta­tiv V4A kon­struk­tion i rost­fritt stål, robust – håll­bar – kor­ro­sions­be­stän­dig.
• Inga mon­te­rings­be­gräns­ning­ar – inga krav på raka rörsek­tio­ner, mon­te­ring i fram­led­ning möj­lig.
• Samt­li­ga funk­tio­ner som hos T550 (UH50…) eller T150 (2WR7…)
• T550 med nätad­ap­ter eller bat­te­ri för upp till 16 års drift.

Längd 500 mm
Vikt: 50 kg
Vikt mätinsats: 4 kg
Anslutning DN150 flänsad
Tryckklass PN16/PN25
Skyddsklass(flödesdel) IP68
Temperaturområde 5–130 °C
Tryckfall vid Qp < 120 mbar
Nominellt flöde Qp 150 m³/h
Minimalt flöde Qi 1500 l/h
Startföde 600 l/h
Maximal överlast 2,8 x Qp
Metrologisk klass 1:100
Nogrannhetsklass 2 (EN1434)
Elektromagnetisk‑, mekansik klass E1, M1
QP150 som UH50
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Qp150 som 2WR7
EC type-examination certificate
DE-06-MI004-PTB004
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Dokument

Pro­dukt­blad QP150
Jonas Karlsson
Jonas Karls­sonSäl­ja­re
+46 (0) 72 452 78 50