NB-IoT Kommunikation – Cmi2110

NB-Iot är en kommunikationsteknologi som använder sig av telekomoperatörernas mobilnät för att kommunicera mätdata mellan mätarna och energibolagens system. Data kan kommunicera ofta, med hög säkerhet samt med hög tillgänglighet. NB-IoT kommunikationen svarar väl upp mot de krav som energibolagen ställer på sin insamling av mätdata.

 

Kategori:

Beskrivning

Hög penetration och räckvidd

NB-IoT fungerar väl för att kommunicera mätdata då det är en teknik som har mycket hög penetration och räckvidd. Även mätare som är otillgängligt placerade till nås med denna teknik, tex i källare och i nya byggnader. Tillgängligheten kan i normalfall garanteras med över 99%. Det är dock viktigt att säkerställa med nätleverantören att servicenivån är lämplig även i landsbygdsområden.

Ekonomisk

NB-IoT är en ekonomisk kommunikationsteknik då användaren kan utnyttja telekomoperatörernas nät och inte behöver lägga resurser på egen infrastruktur. Dessutom är trafikkostnaderna för NB-IoT lägre än GPRS och som om det inte vore tillräckligt så har modulerna lägre pris än GPRS modulerna.

Energieffektivt

NB-IoT drar mindre energi, jämfört med GPRS, vilket innebär lägre el-kostnader och möjliggör hög batterilivslängd för mätarna.

Hög valfrihet för sändningsintervall och telegram

Som kund kan man välja mellan telegramformatet; JSON(text) eller M-Bus. Storleken på telegrammet är också valbart. Ytterligare en fördel med NB-IOT är möjligheten att ställa sändningsintervallet, tex en gång per dygn, en gång per timme eller till och med en gång var 15:de minut. I vissa fall kan man till och med gå ner till 5 minuters intervaller.

Momentanavläsningar och dubbelriktad kommunikation

TLS mätare använder sig av dubbelriktad NB-IoT kommunikation vilken möjliggör:

  • Ändring av inställningar på distans (tex byta APN).
  • FOTA, firmware over the air, dvs fjärrledes uppdatering av mjukvara.
  • Att anropa mätaren för att få in historiska mätdata (ca 20 veckors timvärden)

Ibland upplever kunder att de saknar möjligheten att kontakta mätaren för momentanavläsningar i lika hög grad som med GPRS. Med NB-IoT skickas mindre datapaket oftare. Det innebär att mätarna skickar mätdata varje timme eller så ofta som var 15:e minut istället för en gång om dygnet som för GPRS. Därmed är det beräknat att momentavläsningar inte behövs i lika hög grad utan att den reguljära inhämtningen kan användas även vid olika typer av tester etc.

Hög säkerhet med krypterad data

De beprövade säkerhetsegenskaperna och säkerhetsstandarderna bidrar till bättre dataskydd, integritet och tillgänglighet och förhindrar obehörig åtkomst, manipulering av data och avbrott

NB-IoT kommunikation finns att få som komplett mätare från fabrik eller som separat modul för montering i befintliga mätare. Modulen monteras på modulplats 2 i UH50/UC50.

Enkel och säker installation med smidig app

  • ”One-Touch Commisioning” (OTC) konfigurering via NFC i smidig app
  • Information om uppkoppling mot systemet fås omgående
  • Inbyggd säkerhets- och behörighetskontroll med säker nyckelhantering
  • Möjlighet till förkonfigurerade enheter från fabrik. Bara att starta upp i fält

Kontakta oss!

Till toppen