LoRaWAN

LoRaWan används främst för att kommunicera mätdata mellan mätare och energibolagets system, HES. LoRaWAN är en trådlös kommunikationsteknik baserad på öppna standarder och är speciellt designad för att klara lång livslängd, batteridrift och lång räckvidd. Det kan ses som en liknande, men förbättrad radiolösning jämfört med trådlös M-Bus, men med andra krav på infrastrukturen samt högre krav på att stödja molntjänster.

Beskrivning

Eget nätverk krävs – Ger hög räckvidd och god penetration

För att använda LoRa WAN behöver man bygga ett eget radionätverk och därmed hålla egen infrastruktur. Det gör det möjligt att själv definiera servicenivån. Det kan även finnas tjänsteleverantörer som tillhandahåller LoRa-nätverk i vissa områden. Att bygga ett eget nätverk är förhållandevis billigt, när ett eget LoRa-nätverk väl finns så är kommunikationskostnaden per mätare låg. Såväl räckvidd som penetrationen, det vill säga hur väl signalerna går igenom föremål, är mycket god.

Låg bandbredd och begränsad dubbelriktad kommunikation

Bandbredden har begränsad kapacitet, vilket medför att inte lika mycket data kan skickas jämfört med till exempel NB-IoT. Man ska även vara medveten om att tidsstämpling av mätdata inte stöds i lika hög grad som med NB-IoT. Även om LoRaWan har dubbelriktad kommunikation som kan klara uppgraderingar av firmware, så stödjer det inte dubbelriktad kommunikation av mer komplex eller större mängder data. Därför betraktas den ofta som enkelriktad.

Kontakta oss!

Till toppen