Flödesgivare Sonix 30D

SONIX 30D är en flödesmätare med tre par ultraljudssändare som har direkt kontakt med mediet. Jämfört med mätning i en eller två vägar ger 3-vägslösningen högre mätnoggrannhet då större del av flödesprofilen innefattas av mätningen. Det ger en underhållsfri drift samt mer tillförlitliga och noggranna mätningar över lång tid.

Beskrivning

Utöver den flänsade versionen erbjuder SONIX även designen med tre par sändare för direktmontage på befintliga rör med stor diameter.

Mätarens fördelar är mycket framstående för mätare med större diameter där utmaningarna är: Stora flödesintervall, noggrannhet, repeterbarhet och långtidsstabilitet.

Flödesgivare 30D i korthet

  • Ultraljudsflödesmätare med 3 mätvägar
  • Självdiagnostik i realtid samt dynamisk hantering av mätvägarna
  • Avancerade felkorrigeringar: Korrigering av Reynolds tal samt av termisk expansion
  • Mindre känslighet mot störningar i flödet
  • Hög mätnoggrannhet, ned till 0,3 %
  • Korta raksträckor krävs: 5xDN innan, 3xDN efter
  • Mätning av flöde i båda riktningarna
  • Enkel programmering av funktioner och parametrar

Kontakta oss!

Till toppen